محمدجواد لاریجانی در واکنش به گزارش سازمان ملل: دموکراسی بی‌نظیر با حجمی وسیع در…

‫محمدجواد لاریجانی در واکنش به گزارش سازمان ملل: دموکراسی بی‌نظیر با حجمی وسیع در ایران وجود دارد

جواد لاریجانی از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به عنوان «سند بسیار مهمی بر ریشه دار بودن دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران» یاد کرده است.

۲۵ شهریور ۱۳۹۳

محمدجواد لاریجانی می‌گوید «حجم وسیعی» از دموکراسی در ایران وجود دارد٬ گزارش‌ بان کی‌مون درباره ایران «پوچ» بوده و آزادی بر مبنای حقوق بشر اسلامی «بیشتر» از منشور حقوق بشر سازمان ملل است.
آقای لاریجانی این مطالب را روز سه‌شنبه (۲۵ شهریور) در جمع خبرنگاران و در واکنش به انتشار گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بیان کرده است.
وی این گزارش را «نابجا»٬ «پوچ»٬ «بی‌معنی» و «سرسری» دانسته که «بخشی از چرخه بین‌المللی بر ضد ایران است.»
لاریجانی گفته جمهوری اسلامی در ۵۰ صفحه به این گزارش «اشکال حقوقی و فنی» گرفته و در حال تهیه گزارش «یو پی آر» (بررسی دوره‌ای جهانی) از دستاوردهای نظام برای ارائه در سازمان ملل است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اضافه کرده «باید همه نشان دهیم که دروغ‌های مفتضحی علیه ما مطرح می‌شود» و «آزادی‌های بی‌نظیری با حجمی وسیع در ایران وجود دارد.»
لاریجانی افزوده «باید تلاش کنیم تا نشان دهیم نظام مدنی- سیاسی ما با وجود نواقصی که دارد یکی از مهم‌ترین و قدرتمند‌ترین نظامهای دموکراتیک منطقه است.»
وی از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به عنوان «سند بسیار مهمی بر ریشه دار بودن دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران» یاد کرده است.
لاریجانی همچنین گفته «در جمهوری اسلامی ایران کسی با اصل فناوری‌های نوین و از جمله اینترنت مخالف نیست و آن‌ها با تزویر سعی می‌کنند ایران را مخالف توسعه و پیشرفت و آزادی بیان جلوه دهند.»
گزارش سالانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با خشم گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده است.

منبع: دیگربان‬

مشکل ما کجاست ؟ ﻧﺰﺩﯾﮏ ٣٨ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺰﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ؛ ٨ ﺳﺎﻝ…

‫مشکل ما کجاست ؟
ﻧﺰﺩﯾﮏ ٣٨ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺰﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ؛
٨ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ؛
١٠ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﻧﺎﺧﻨﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﺍﯾﺪﺯ ﻭ ﺯﮔﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ!!!
ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟!!!
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺸﻪ،
ﺩﺑﯽ ﻻﺱ ﻭﮔﺎﺱ ﺁﺳﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ،
ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ؛
ﻗﻄﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ!!!
اونوقت ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﯿﻢ؛
ﺗﻮ ﺻﻒ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ!!!
ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﯾﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﻭ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،
ﯾﺎ ﺩﻋﺎﯼ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،
ﯾﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،
ﯾﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ،
ﯾﺎ ﻋﻮﺿﻤﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﻋﺎ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ،
یا عوضیا دارن میبرن و میخورن و ما فقط دعا ميخونيم!!

برگرفته از صفحه لایک بزن و بخند‬

بازخوانی چگونگی رفراندوم انقلاب سفید یکی از جمله های معروف خمینی: ” اقتصاد مال…

‫بازخوانی چگونگی رفراندوم انقلاب سفید

یکی از جمله های معروف خمینی: ” اقتصاد مال خر است’ ‘ میباشد. تمام افرادی که با خمینی سر و کار داشتند همگی بر تندخو بودن خمینی تاکید میکنند, خمینی حتی در سخنرانی های عمومی خود و در جلو دوربین ها اگر کسی بی موقع شعار میداد و حرفش را قطع میکرد با عصبانیت به او تشر میزد و خشمگینانه به او میتوپید. خمینی از جمله آخوندهایی بود که با گروه تروریستی فدائیان اسلام و نواب صفوی ارتباط داشت و آنهارا برای کشتن آقای سید احمد کسروی (تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهش‌گر، حقوق‌دان و اندیشمند ایرانی که به عنوان استاد ملی گرای حقوق در دانشگاه تهران تدریس می کرد) تحریک کرد و سرانجام آقای سید احمد کسروی توسط گروه تروریستی فدائیان اسلام به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو ترور شد و از اینجا میتوان فهمید ریشه قتل های زنجیره ای نویسندگان و اندیشمندان که در زمان آقای رفسنجانی و آقای خاتمی رخ داد از کجا ناشی میشود و بعدها خمینی همین حکم ترور را برای سلمان رشدی که نویسنده بود هم داد و با وجود فتوای خمینی و جایزه هنگفت و میلیونی که برای قاتل سلمان رشدی در نظر گرفتن اما از جمعیت یک میلیاردی مسلمانان جهان کسی به فتوای او اهمیت نداد و حتی ولایتی در یک مصاحبه با خبرنگاران خارجی اعلام کرد این فتوا شامل مرور زمان شده است. در همان سالهای ترورآقای سید احمد کسروی, خمینی مخفیانه کتابی را به نام کشف الاسرار چاپ کرد که در آن با نشانه های جوامع مدرن شدیدن مخالفت کرده و خواستار اجرای قوانین شریعت اسلامی شده بود و نظریه های بسیار تند و متحجرانه ای را بیان کرده بود.

خمینی که نتوانسته بود در حوزه برای خود جایگاه درخوری درست کند و نطراتش مورد تایید آیت الله بروجردی قرار نمیگرفت و دچار سرخوردگی شده بود. بنا بر مدارک و شواهد تاریخی پس از فوت آیت الله بروجردی هم با اینکه خمینی فردی مسن و ۶۰ ساله بود مردم به عنوان مرجع تقلید به سمت او نیامدند (رجوع شود به خاطرات نزدیکترین فرد از یارانش به او در آن سالها یعنی آیت الله منتظری و در آن زمان آیت الله سید محمد‌کاظم شریعتمداری به همراه آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت الله مرعشی نجفی در قم با استقبال مردمی مشهور به آیات ثلاثه شدند که بلندپایه‌ترین روحانیون و مراجع ایران به شمار می‌آمدند) و خمینی سعی کرد این سرخوردگی را از طریق مخالفت با شاه و افتادن اسمش در دهان مردم جبران کند و در هنگام تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید شاه که اعلام شد که شاه قصد دارد این لوایح را به رفراندوم گذاشته و از تصویب مردم ایران بگذراند (که شامل شش اصل اولیه بود که بعدها معروف به «لوایح ششگانه» شد وچند اصل دیگرهم به آن افزوده شد و عبارت بودند از:
اصل اول – اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
اصل دوم – ملی کردن جنگل‌ها و مراتع
اصل سوم – فروش سهام کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و مردم
اصل چهارم – سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها
اصل پنجم – اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
اصل ششم -ایجاد سپاه دانش
اصل هفتم – ایجاد سپاه بهداشت
اصل هشتم – ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
اصل نهم – ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری
اصل دهم – ملی کردن آب‌های کشور
اصل یازدهم – نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
اصل دوازدهم – انقلاب اداری وانقلاب آموزشی
اصل سیزدهم – فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
اصل چهاردهم – مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان
اصل پانزدهم – تحصیلات رایگان و اجباری
اصل شانزدهم – تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
اصل هفدهم – پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
اصل هیجدهم – مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها واموال غیرمنقول و …)

خمینی شروع به تحریک مردم و مخالفت کردن با دادن زمین های کشاورزی به دهقانان توسط شاه که خان ها و فئودال ها به زور اسلحه و تفنگچی از کشاورزان گرفته بودن و همچنین دادن حق رای به زنان ایرانی و حق عضویت زنان ایرانی در مجلس های شورای ملی و سنا توسط شاه نمود و خمینی از دهقانان میخواست زمین ها را به عنوان زمین غصبی پس بدهند! و به مردم میگفت که شاه با دادن حق رای و حق عضویت در مجلس های شورای ملی و سنا به زنان میخواهد زنانتان را از خانه ها بیرون بیاورد و آنها را فاسد کند و خطاب به شاه گفت:”به زن ها حق رای داده اید, تساوی حقوق زن و مرد رای عبدالبهاء است وآقای شاه هم میرود آن بالا میگوید تساوی حقوق زن و مرد, آقا این را به تو تزریق کرده اند که بگویند بهایی هستی که من بگویم کافر است بیرونت کنند” و پس از بی اهمیتی شاه و مراجع تقلید معروف به آیات ثلاثه به سخنان خمینی و شروع تصویب لایحه حق رای به زنان و قانونی شدن آن, خمینی درتاریخ ۲۲ اسفند سال۱۳۴۱ بیانیه ای منتشر کرد و در آن حتی از گفتن جمله های دروغ هم دریغ نکرد و بدین صورت گفت:

”بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسه اسلام تجاوز کرد و به احکام مسلمه قرآن قصد تجاوز دارد.
نوامیس مسلمین در شرف هتک است و دستگاه جابره با تصویبنامههاى خلاف شرع و قانون اساسى مىخواهد زنهاى عفیف را ننگین و ملت ایران را سرافکنده کند.
دستگاه جابره در نظر دارد تساوى حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند، یعنى احکام ضروریه اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد، یعنى دخترهاى هیجده ساله را به نظام اجبارى ببرد(!) و به سربازخانه ها بکشد(!)، یعنى با زور سرنیزه دخترهاى جوان عفیف مسلمانان را به مراکز فحشا ببرد.
هدف اجانب، نابودى اسلام و روحانیت وهدف اجانب قرآن و روحانیت است. دستهاى ناپاک اجانب با دست این قبیل دولتها قصد دارد قرآن را از میان بردارد و روحانیت را پایمال کند, روحانیت امسال عید ندارد, من این عید را براى جامعه مسلمین عزا اعلام میکنم و …”(کتاب مجموعه ای از مکتوبات, سخنرانی ها, پیام ها و فتاوی امام! خمینی, صفحه ۳۵)

خمینی به حدی دارای تکبر و سرخوردگی ناشی از محبوبیت مراجع تقلید معروف به آیات ثلاثه است که با این بیانه میخواهد خودرا بالاتر از مراجع تقلید آیات ثلاثه قرار دهد و برای کل جامعه مسلمین از طرف خودش حکم میدهد که امسال به خاطر دادن حق رای به زنان عید ندارند! خمینی حتی به این بیانه هم بسنده نمیکند و در بیانیه ای با حالت امری خطاب به مراجع تقلید برای تحت فشار گذاشتن آنها میگوید:
”بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت ذی شرافت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم
عظّم الله تعالی اجورکم
چنان که اطلاع دارید، دستگاه حاکمه می خواهد با تمام کوشش به هدم احکام ضروریه اسلام قیام و به دنبال آن مطالبی است که اسلام را به خطر می اندازد. لذا این جانب عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه جلوس می کنم و به مردم اعلام خطر می نمایم. مقتضی است حضرات آقایان نیز همین رویه را اتخاذ فرمایند تا ملت مسلمان از مصیبت های وارده بر اسلام و مسلمین اطلاع حاصل نمایند. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته .” (کتاب مجموعه ای از مکتوبات,سخنرانی ها,پیام ها و فتاوی امام! خمینی, صفحه ۳۴) و شاه بی اهمیت به هیاهوی خمینی همانطور که گفته بود لوایح قانونی را به رفراندوم گذاشت و مورد تصویب مردم ایران قرار گرفت. تحریک مردم توسط خمینی و توهین علیه شاه و ایجاد بلواهای گوناگون را خمینی ادامه میدهد که در آخر, شاه دستور بازداشت خمینی را میدهد و از آنجا که طبق قانون اساسی مشروطه مجتهدین و مراجع تقلید مصونیت از محاکمه داشتند و خمینی به عنوان مرجع تقلید معروف نبود، لذا قصد محاکمه وی را داشتند و برای نجات خمینی از اعدام, آیت‌الله شریعتمداری یکی از مراجع تقلید معروف به آیات ثلاثه به تهران رفت وخمینی را به عنوان مرجع معرفی کرد تا از اعدام وی جلوگیری کند و جان خمینی را نجات میدهد و در سال های بعد خمینی برای تحریک مردم علیه شاه به فرانسه یعنی همان کشورغربی که خمینی آن ها را اجنبی و دشمن اسلام و قرآن میدانست رفت و در خانه ویلایی در باغی در منطقه خوش آب و هوای نوفل لوشاتو فرانسه در آزادی کامل به سخنرانی و مصاحبه های گوناگون پرداخت و سخنرانی و بیانیه هایش علیه شاه با استقبال رسانه های غربی بویژه رادیو بی بی سی انگلیسی ها قرار گرفت و تبلیغات وسیع و گسترده ای به نفع خمینی توسط رسانه های غربی انجام شد و سخنان خمینی بلافاصله توسط رادیو بی بی سی فارسی انگلستان برای مردم ایران مخابره میشد.

خمینی در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید؟
گفت:”جمهوری که ما به دنبال آن هستیم, یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه” بعدها آقای بنی صدر که از همراهان خمینی در فرانسه و اولین رییس جمهور نظام جمهوری اسلامی بود در مصاحبه تلویزیونی گفت: وقتی به خمینی اعتراض کردیم و پرسیدیم: وعدهایی که در پاریس دادید خلاف آن چیزی است که در ایران انجام میشود؟! خمینی به آقای بنی صدر جواب داده بود که:” اون موقع اونطور میگفتم و حالا اینطور میگم و من خدعه کردم (اگر در مکر و خدعه مصلحت اهمی باشد که مقدم بر مفسده مکر و خدعه باشد آن مکر و خدعه جایز است)! ” یعنی خمینی دروغ گفتن را لازم میدانست.

جالب است که سران حکومت های غربی بویژه انگلستان با این خدعه خمینی همراهی میکردند و نمایندگان و فرستادگان خود را جهت مذاکره و هماهنگی با خمینی به فرانسه میفرستادند و براساس خاطرات آقای جیمی کارتر ریییس جمهور ایالات متحده آمریکا و آقای ژیسکار دستن رئیس‌جمهور فرانسه, رؤسای حکومت غربی که از شاه به علت تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک که سازمانی برای هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست‌های نفت کشورهای صادر کننده نفت و تامین منافع ی آنها برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی و افزایش بهای نفت بود دل خوشی نداشتند در کنفرانس گوادلوپ که در ژانویه ۱۹۷۹,دی ۱۳۵۷ میان رؤسای دولت ۴ قدرت مهم بلوک غرب (آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان) به میزبانی والری ژیسکار دستن رئیس‌جمهور فرانسه در جزیره گوادلوپ از سرزمین‌های ماورا بحر فرانسه در دریای کارائیب با شرکت جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان نخست‌وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت صدراعظم جمهوری فدرال آلمان و خود ژیسکار دستن برگزار شد تصمیم به حمایت از خمینی و فشار به شاه برای خروج از کشور گرفتند و والری ژیسکار دستن رئیس‌جمهور سابق فرانسه میگوید:” در این جلسه زنگ خاتمهٔ حکومت شاه به صدا درآمد و جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه جیمز کالاهان نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کردن که از حکومت شاه حمایت نمیکنند و در مورد لزوم خروج شاه .از ایران هم‌عقیده بودند و او از نظریه آمریکائی‌ها و انگلیسی ها غافلگیر شده بود”.

به هر روی خمینی ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ از یک کشور اروپایی (فرانسه) به ایران با یک هواپیمای اجنبی (ایر فرانس) و در حالیکه دست در دست یک غربی (مهماندار فرانسوی) داشت پا به خاک ایران گذاشت و جالب است که تکبر و غرور خمینی در همان اولین مصاحبه اش علیه دولت قانونی آقای دکتر بختیار که زندانیان سیاسی را آزاد, ساواک را منحل و روزنامه را آزاد گذاشته بود و دست دوستی به سوی مردم, ملی مذهبی ها و حزب ها و گروه ها و سازمان های گوناگون دراز کرده بود دیده میشود و خمینی در حالیکه لحن بسیار مغرورانه ای داشت گفت:”من توی دهن این دولت میزنم SaveFrom.net” و با تکبر از امر(!) خود در بخشیدن اموال دولت به عنوان غنائم! سخن گفت و ادامه داد که: ”این دارایی از غنائم اسلام است (!) و من امر کردم (!) به مستضعفین بدهند و خواهند داد” و باز خمینی به قول خودش خدعه میکند و میگوید:”اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیدا کرد, برای این (است) که اسلام را نشناخته اند, نمیفهمند که چه میگن…آب و برق را مجانی میکنیم, اتوبوس را مجانی میکنیم”.

هموطنان عزیزم،قضاوت با شماست.
محمد رستگار‬


‫بازخوانی چگونگی رفراندوم انقلاب سفید‬

تهدید مربیان پیش دبستانی به دلیل تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش مربیان پیش دبست…

‫تهدید مربیان پیش دبستانی به دلیل تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش

مربیان پیش دبستانی معترض صبح روز گذشته (سه شنبه ۲۵ شهریور ) بار دیگر مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا تجمع کنندگان به خلف وعده وزارت آموزش و پرورش در لغو بخشنامه اخراج مربیان پیش دبستانی معترض‌اند.این بخشنامه به کارگیری نیروی آزاد در کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه دبستان‌های دولتی را ممنوع کرده است و در عوض بر استفاده از نیروهای رسمی و معلمان بازنشسته تاکید کرده است.

گفتنی است یکهزار مربی پیش دبستانی برای چهار روز متوالی در هفته گذشته مقابل نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند اما نه تنها وزارت آموزش و پرورش به مطالبات آنان رسیدگی نکرد بلکه «محمد بطحایی»، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه آنان را تلویحا تهدید کرد دیگر مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری تجمع نکنند.

لازم به ذکر است که مربیان پیش دبستانی در روز‌های گذشته بار‌ها دست به تجمع‌های اعتراضی زدند.منشأ اعتراضات اخیر صدور بخشنامه اخراج مربیان پیش دبستانی، اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف آنان، استنکاف دولت از تخصیص ردیف بودجه استخدامی و توهین آقای عسگری آزاد، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در صحن علنی مجلس (که مربیان پیش دبستانی را بی‌سواد خوانده بود) بوده است.

منبع: صدای موج سبز
http://j.mp/1wpo5zb

بهانه آن دسته از اهالی رسانه‌ که با پرچم جمهوری اسلامی عکس میگیرند و جهت حمایت…

‫بهانه آن دسته از اهالی رسانه‌ که با پرچم جمهوری اسلامی عکس میگیرند و جهت حمایت از جمهوری اسلامی منتشر میکنند این است که دنیا ایران رو با این پرچم به رسمیت می‌شناسد!
حال باید از کامبیز حسینی‌ ها پرسید آیا همین دنیا خامنه‌ای را به عنوان رهبر ایران نمی‌شناسد؟ آیا همین دنیا احمدی‌ نژاد رو به عنوان رئیس جمهور ایران نمی‌شناخت؟ پس آن همه مبارزه و کشته شدن ندا‌ها که اعتقادی به جمهوری اسلامی نداشتند برای چی‌ بود؟

آیا با همین استدلال که چون دنیا به رسمیت میشناسد میبایست در مقابل تقلب و دروغ‌های احمدی‌نژاد و علی‌ خامنه‌ای سکوت میکردیم؟ این همه مبارزه و مخالفت و ریخته شدن خون و زندانی شدن هزاران نفر برای چه بود؟

لازم به ذکر است کمتر از دو هفته پیش یکی از سایت های وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (دولت روحانی) از بی بی سی فارسی و فرناز قاضی زاده مجری آن تمجید کرد که در راستای مسابقات والیبال قهرمانی جهان اقدام به عدم پوشش خبری از ایرانیانی کردند که حامل پرچم های شیر خورشید بودند.

این سایت در ادامه با اشاره به اعتراضات گسترده ای که درباره این موضوع شکل گرفت و با ارجاع به سایت بالاترین این اقدام بی بی سی را باعث سرخوردگی مخالفان جمهوری اسلامی دانست و این مساله را تعبیر به ناکامی ضد انقلاب کرد.

http://goo.gl/ECd1Xn

کامبیز حسینی : پرچم ایران، مسله ی من نیست !!
http://goo.gl/tjF66s

در پاسخ به افرادی که می‌گویند اپوزیسیون باید با هم متحد باشند باید بگوییم: بر چه اساس افرادی که با دفاع از دولت جمهوری اسلامی، اپوزیسیون را مورد تمسخر قرار میدهند را می‌توان «اپوزیسیون» نامید؟؟؟

لطفا این ویدیو را ببینید قضاوت با شما:
http://goo.gl/Lx4Ybl

آقای حسینی‌ جهت اطلاع شما:
این پرچم جمهوری اسلامی
همان پرچمیست که هموطن تو زیرش اعدام شد
همان پرچمیست که زیرش در زندانها به خواهر و برادرت تجاوز شد
همان پرچمیست که حق تورو میخوره میده فلسطین و لبنان و سوریه
همان پرچمیست که مادر تورو جلوی چشمات بخاطر یک تار مو دستگیر میکنند
این همان پرچمیست که تو زنان ایرانی تو ورزشگاه‌ها بخاطرش راه نمی‌دهند
این همان پرچمیست که ۳۵ سال حق و حقوق یک انسان اولیه از مردم ایران و زنان ایران گرفته!

گفتنی است شیر و خورشید نشانی است که تا پیش از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ نماد ملی ایران بود. این نشان تلفیقی از سنن کهن میان‌رودان، ایران، عرب، ترک، یهودی و مغول است. شیر و خورشید در اصل نشان ستاره‌بینی، خورشید در صورت فلکیِ اسد (شیر) در منطقةالبروج بوده‌است.

قدیمی‌ترین پرچم شیر و خورشید دار شناخته شده به سال ۸۲۶ هجری قمری (حدود ۱۴۲۳ میلادی) همزمان با دورهٔ تیموریان بر می‌گردد. این پرچم در مینیاتوری از شاهنامه شمس الدین کاشانی (منظومه‌ای دربارهٔ جهانگشایی مغولان) به تصویر کشیده شده‌است. این مینیاتور که حمله مغولان به حصار شهر نیشابور را نشان می‌دهد. سربازان (مغول؟) را نشان می‌دهد که پرچمی مزّین به نشان شیر و خورشید در کنار پرچمی دیگر مزین به هلال ماه حمل می‌کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد پرچم شیر و خورشید در سایت ویکی‌ پدیا
http://j.mp/1oBSxGy

شعبده بازی جدید نزدیکان هاشمی‌: حسن خمینی هم یک شبه آیت‌الله نامیده شد! سایت نز…

‫شعبده بازی جدید نزدیکان هاشمی‌: حسن خمینی هم یک شبه آیت‌الله نامیده شد!

سایت نزدیک به هاشمی رفسنجانی، در خبری از سخنرانی اخیر سید حسن خمینی ، او را آیت الله نامید.

مرداد ماه گذشته مجلس شورای اسلامی مشغول تحقیق و تفحص در مورد تقلب، کلاهبرداری و جعل مدرک توسط حسن روحانی بود، در آن‌ تاریخ نوشتیم لازم است پرونده مرشد روحانی را هم بررسی‌ کنند که چگونه در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۷ علی‌ خامنه‌ای حجت الاسلام بود ، اما ۱۴ خرداد پس از مرگ خمینی ناگهان به کمک هاشمی‌ رفسنجانی‌ آیت‌الله نامیده شد؟

مسلما با افزودن نام علی‌ خامنه ای، و اکبر هاشمی‌ رفسنجانی‌که هردو ناگهان یک شبه آیت‌الله شدند این معرکه در مجلس میتواند تماشاچی‌های بیشتری جذب نماید و جذاب تر شود!

لازم به ذکر است حضور خامنه ای در حوزه حتی از رفسنجانی هم کمتر بوده است!
يکی از اين اسلام شناسان که خواست نامش فاش نشود، به راديو فردا گفت: به رغم اينکه برخی به دلايل سياسی به رتبه هايی رسيده اند نمی توان اين موضوع را قاعده دانست و هر روحانی سياسی کار را آن بالا آيت الله ناميد. يک اشتباه را نبايد چندين بار تکرار کرد. من مخالفتی با آقای رفسنجانی ندارم، اما او تحصيلات دينی خود را دهها سال پيش رها کرده و رفته به دنيای سياست، حالا چرا بايد به رغم سالها غيبت از حوزه، آيت الله خوانده شود؟
یکی‌ از کاربران بالاترین نوشته است: "خامنه ای شیادی هست که در یک ساختار مافیایی و پارتی بازی و شلوغ کاری و شارلاتان بازی خاص این افراد و «این دوران» قدرت را بدست گرفته و سالهاست که ثروت مملکت را بین خود و چاپلوسانش تقسیم کرده و در اکثر نقاط دنیا جیب قاتلهای زیادی را تحت نام اشاعه اسلام و انقلاب و ازین چرت پرتها پر کرده. بیچاره ملت ایران که با این پولها کلی میتوانستند زندگی راحتی داشته باشند."
در رابطه با مدرک روحانی سؤالاتی به شرح زیر توسط مجلس مطرح شده که لازم است که صرف نظر از اینکه چه کسانی‌ این سوالات را مطرح کردند پرسش‌های بسیار خوبی است، که لازم است رئیس دولت "تدبیر و امید" با شفایت و بدون شلوغ بازی رسانه‌‌های وابسته به این سوالات پاسخ دهد!
مگر نمی‌گویند:" آنکه حسابش پاک است از محاسبه چه باک است!" ؟
۱- در فاصله سال‌های مجلس اول تا سال ۷۴ که ایشان مدرک دکترا گرفته‌اند از حقوق و امتیازات عنوان «دکتر» استفاده نموده‌اند؟ اگر بلی با چه مجوز قانونی و شرعی؟
۲- چگونه همزمان با تحصیل در انگلستان در پست‌های خطیری مثل نایب رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و … انجام وظیفه شده است.
۳- ایشان در هیئت ممیزه کدام دانشگاه و با کدام سوابق پژوهشی موفق به کسب عنوان «استاد تمام» شده‌اند؟
۴- در دوران تحصیل از بورس استفاده کرده‌اند یا با هزینه شخصی در انگلستان درس خوانده‌اند؟ اگر بورسیه بوده‌اند با شرکت در کدام آزمون و یا با کدام مجوز قانونی از بورسیه استفاده نموده‌اند؟»
****
لطفا این ویدیو را که در مهر ماه سال ۱۳۹۲ در سایت سپیده دم منتشر شد ببینید و توضيحات محمد رستگار را بخوانيد:
http://j.mp/1jSidM1
***
در نظام جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم که بسیاری از مدیران و مقامات حکومتی صاحب مدرک دکترا شده اند که از آن جمله میتوان به دکتر پاسدار محسن رضایی، دکتر پاسدار محمدباقر قالیباف، دکترمحمدرضا رحیمی (معاون معروف احمدی نژاد)، دکتراحمدی نژاد، دکترعلی کردان و دکتر حسن روحانی اشاره کرد که پس از دیدن مصاحبه آقای حسن روحانی با شبکه تلویزیونی''سی‌ ان ان'' و مشاهده اینکه چگونه ایشان به سختی و بریده بریده و با تامل زیاد یک جمله کوتاه انگلیسی را آنهم با لهجه آنچنانی بیان نمودند و با توجه به آنکه بنا به شواهدی که ارائه میکنند از یک کشور انگلیسی زبان یعنی کشور انگلستان مدرک دکترا حقوق گرفته اند و از آنجا که تحصیل در رشته‌های علوم انسانی‌ به خصوص رشته حقوق در کشور‌ انگلستان مستلزم تسلط به زبان تخصصی انگلیسی در حد پیشرفته است، عده ای از دوستان عدم تسلط آفای حسن روحانی به زبان ساده محاوره انگلیسی را به علت فاصله افتادن بین گرفتن مدرک تحصیلی ایشان از انگلستان میدانند که با توجه به پیشرفت متدهای آموزش زبان انگلیسی و کلاس های پیشرفته لابراتوارهای زبان در حال حاضر در مقایسه با چهل سال قبل توجه شما را به مصاحبه محمدرضا شاه پهلوی که برعکس حسن روحانی در یک کشور انگلیسی زبان تحصیل و اقامت نکردند و در چهل سال پیش آنهم در یک مصاحبه چالشی با خبرنگارغربی جلب میکنم تا شما قضاوت کنید که کدامیک به زبان های خارجی مسلط تر ظاهر شده اند.
محمد رستگار
۵ مهر ۱۳۹۲
http://j.mp/1jSidM1

داعش در خدمت رژیم سوریه و رژیم ایران – عبدالرحمن الراشد با نزدیک شدن کنفرانس،…

‫داعش در خدمت رژیم سوریه و رژیم ایران – عبدالرحمن الراشد

با نزدیک شدن کنفرانس، دولت ایران خواستار دعوت از رژیم سوریه برای شرکت در این کنفرانس شد. کاملا طبیعی بود که کشور میزبان، یعنی پادشاهی سعودی، این درخواست را رد کند، زیرا رژیم اسد خود باعث این مشکل است، و اگر این رژیم راه حل مسالمت آمیز مصوب در کنفرانس ژنو-۱ را می پذیرفت، داعش اصلا بوجود نمی آمد، و این هرج و مرج، خونریزی و آوارگی میلیونها نفر انسان اتفاق نمی افتاد. این رژیم اسد بود که زندانیان القاعده را آزاد کرد، و بخشهایی از سوریه را به داعش سپرد تا به ارتش آزاد سوریه آسیب برساند. و بالاتر از همه، اگر داعش تا کنون ۵۰۰۰ هزار نفر کشته است، رژیم سوریه ۲۰۰ هزار غیرنظامی این کشور را به کام مرگ فرستاده است.

بنابراین، در جنگ با دهشت افکنی و تروریسم نمی توان با کسی همکار شد که دستانش به خون آغشته است!

با این همه، دولت ایران اعلام کرد که مشارکت رژیم اسد پیش شرط حضور این کشور است. روسیه نیز به دنبال ایران رفت، و گفت که کنفرانس ضد داعش را بایکوت می کند. در اینجا سخنان پرشور برای مبارزه با تروریسم جای خود را به دفاع از داعش داد و اینکه این کنفرانس بر علیه مردم سوریه و عراق و طرحی برای اشغال مجدد است. و این علاوه بر مطالب بی‌پایه و اساسی بود که در دو سه روز گذشته در رسانه خود منتشر کردند.

این موضوع ما را بیش از پیش متقاعد کرد که داعش در خدمت رژیم سوریه و رژیم ایران است، مخصوصا در سوریه و اگر نه در تمامیت عراق. در لحظات حساس سقوط موصل، بسیاری از آن بیم داشتند که بغداد از دست برود، پس آنها نیازمند پشتیبانی نظامی آمریکا و پشتیبانی سیاسی پادشاهی سعودی برای نجات رژیم عراق در بغداد بودند.

ادامه در سایت العربیه
http://goo.gl/21JQRN

عکس هایی از موبایل های اعضای کشته شده داعش

کلیپ های ویدئویی نشان می دهد که شماری از جنگجویان این گروه به زبان روسی صحبت می کنند. یکی از اعضای این گروه که به دست عشایر سنی عراق به اسارت درآمده است، دارای گذرنامه روسی و به زبان عربی فصیح صحبت می کند.

گزارش کامل در سایت العربیه:
http://goo.gl/hSEf8E

لازم به ذکر است روسیه هرگونه حمله هوایی آمریکا به مواضع گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در خاک سوریه بدون موافقت سازمان ملل متحد «نقض واضح» قانون بین المللی و «عملی تجاوزکارانه» توصیف کرد!

در گذشته نیز مدارکی از گروه داعش توسط ارتش آزاد بدست آمده که نشاندهنده وابسته بودن این گروه به رژیم ایران و روسیه است:

http://j.mp/1s52S9M

مصطفی رحمانی مدیر ارشد اجرایی سایت هرانا انگليسی نیز مطالبی با "ذکر منابع" گرد آوری کرده که توضیح میدهد چگونه جمهوری اسلامی توسط داعش به اهداف خود در منطقه می رسد.

داعش در کردستان ایران کمپ های آموزشی برای جذب تندروهای سلفی کُرد و آموزش آنها دارد که بی شک این کمپ ها در کنترل سپاه پاسداران بوده و رژیم ایران از وجود آنان مطلع است

گزارش کامل در لینک زیر:
http://goo.gl/MXT1pY

آیا این سوال برای شما ایجاد نشده چرا با وجود رفتار وحشیانه داعش و کشتار جنون وار مردم توسط این گروه، گروه‌هایی که خود را اصلاح طلب معرفی‌ می‌نمایند نه تنها در شهر‌های مختلف دنیا بر علیه آنها تظاهرات اعتراضی تدارک ندیدند بلکه برخی‌ افراد در خیابان‌های لندن با پرچم داعش در تظاهرات‌ها شرکت کردند؟

یا چرا پس از انفجار مساجد و امام زاده‌ها، هیچ کفن پوشی در شهر‌های ایران جهت اعتراض به جنايات داعش به خیابان نیامد؟

چرا اصلاح طلبان چشمان خود را به روی جنایات جنون آمیز گروه داعش و سؤ استفاده آشکار حماس از کودکان بسته اند و در بیانیه‌های خود آنها را محکوم نمی کنند؟

هم اکنون صدای تبلیغات ایرانیان در روزنامه ها، کانالهای تلویزیون ماهواره ای، تویتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی بلند شده است. این تبلیغات به دنبال آن است تا در باره اهداف کنفرانس ایجاد شک و شبه کند، حقایق را وارونه جلوه دهد، و وانمود کند که مبارزه با داعش به نفع کشورهای غربی است.

علی‌ خامنه‌ای علی خامنه‌ای در واکنش به دعوت نشدن جمهوری اسلامی به اجلاس هماهنگی و تصمیم‌گیری درباره چگونگی مبارزه با گروه «داعش» در پاریس: «من در این چند روزی که در بیمارستان بستری بودم، یک تفریح داشتم که عبارت بود از شنیدن صحبت‌های مقامات آمریکایی در زمینهٔ مبارزه با داعش، که واقعاً مایهٔ تفریح بود.»

http://goo.gl/V82GT0

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.