احتمال تمديد يك ساله مذاكرات! يكي از هموطنان به نام مسعود ميگويد: یک قرن دیگر…

‫احتمال تمديد يك ساله مذاكرات!

يكي از هموطنان به نام مسعود ميگويد:
یک قرن دیگر مانده به حل مناقشه هسته ای – نسل ما دهه شصتی ها که سوخته شد چه اهمیتی داره توافق صورت بگیره – از اونطرف حکومت زورگو – از این طرف هم باید عرق ملی داشته باشیم – عرق ملی واسه چی؟ واسه کی؟ من که حالم از انزژی هسته ای و پیشرفت آیندگان به هم میخوره- من یه زندگی آزاد و مرفه نیاز دارم- چندسال مگه وقت دارم برای زندگی- دنیای دیگر هم شعاری بیش نیست برای سوار مردم شدن …‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: