برگرفته از صفحه ادبیات پرواز: شاخه ی اصلاح طلب رژیم ایران با برنامه ریزیهای حساب…

‫برگرفته از صفحه ادبیات پرواز:
شاخه ی اصلاح طلب رژیم ایران با برنامه ریزیهای حساب شده سالهاست برای حفظ رژیم پدیدآمده است و هزینه زیادی هم در این راه به مصرف رسانده میشود. اینکه برخی هنوز این حقیقت را نپذیرفته اند و از مزدوران سبز و بنفش رژیم پشتیبانی می کنند را بر مبنای دو دلیل میتوان دانست؛ یک : نا آگاهی ؛ دو: خیانت.

شخصاً گروه نخست را صمیمانه دوست دارم و از ته دل برایشان آرزوی بیداری میکنم و به آنها حق میدهم که در فضای پر فریبی که نظام پدید آورده گیج و سرگردان شوند و گرگ را میش بشمارند. اما گروه دوم را نفرت انگیز و نیتها و رفتارهایشان را نابخشودنی میدانم.

چیزی که حیرت انگیزست و هرگز برایم قابل هضم نبوده است اینستکه در میان هواداران سبز و بنفش افرادی را می بینم که مذهبی و دیندار بنظر نمی آیند. حیرت انگیز است زیرا مانده ام با چه استدلالی بدنبال "آخوندهای مرتجع " که قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی را بر پایه قوانین ارتجاعی شریعت اسلامی تدوین کرده اند و به آنها باورمندند ، میدوند و حلوا حلوایشان میکنند.

بخشی از قوانین زن ستیز قانون مجازات اسلامی رژیم ایران:‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: