برگی از کتاب نبرد با اهریمن، نوشته دکتر آرمان نوری بنگاه داران و دلالان سیاسی ش…

‫برگی از کتاب نبرد با اهریمن، نوشته دکتر آرمان نوری

بنگاه داران و دلالان سیاسی شعور مردم را به هیچ گرفته اند. عوامل مزدور و جاسوسان بیگانه پرست، طی دو قرن اخیر در خیانت به میهن بیداد کرده اند.

بهترین فرزندان ایرانزمین، همچون قائم مقام ها و امیرکبیرها را به فجیع ترین وضعی کشتند و به جای آنان بیسوادان ابلهی را چون میرحاجی آقاسی و میرزا آقا خان نوری را بر سر کار گماردند. در این دو قرن هر برگ از دفتر رویدادهای کشور، مشحون است از دروغ و دورنگی و تزویر تا جائیکه در ذهن ملت ایران واژۀ سیاست جای فریبکاری، عوامفریبی، مکر و تزویر را
گرفته است. به همین دلیل است که امروزه کار ریاکاران و مزورین بالا گرفته، هفتاد و پنج میلیون ملت ایران، آنچنان به بازی گرفته می شود که انگار در سرزمین، نه دانشمندی وجود دارد، نه سیاستمدار دانایی و نه نیروی مقاومت و پیکارگری.
گفته اند که در دوران هارون الرشید، خلیفۀ عیاش مسلمین، کشور بزرگ و باستانی مصر جزو قلمرو حکومت خلفا درآمد. هارون بسیار نگران و متوحش گردید و از جعفر برمکی پرسید:
ما چگونه می توانیم کشوری به این عظمت، با آن تاریخ کهن را نگهداری کنیم و از طرف شورشیان مصری در امان باشیم؟
جعفر پاسخ داد : آیا در میان غلامان در دستگاه خلافت فردی را می شناسی که واقعاً احمق باشد؟ هارون گفت : خدا را گواه می گیرم که تاکنون ساده تر از این سئوالی از من نشده است. احمق ترین
غلام ما » ابوالحمار « است که استرش از او عاقل تر است، زیرا راه ورود و خروج از قصر ما را، آن قاطر می داند و راکبش ابوالحمار نه تنها این راه را نمی داند بلکه از معنای نامی که برای او گذارده ام بیخبر است.
جعفر گفت : ابوالحمار را حاکم مصر کن. هارون آنچنان کرد و تا روزی که ابوالحمار حاکم مصر بود، آب از آب تکان نخورد. اما
کمر ملت نجیب و کهنسال مصر آنچنان شکست که هنوز هم قد راست نکرده است.

در لینک زیر میتوانید بخشی از این کتاب را بخوانید:
http://j.mp/1yu5yn1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: