“س: وضعیت زنان در ایران چگونه است؟ ج: [دکتر مصدق] زن در مملکت ما همان موقعیتی ر…

‫"س: وضعیت زنان در ایران چگونه است؟

ج: [دکتر مصدق] زن در مملکت ما همان موقعیتی را دارد که قرآن برایش تعیین کرده. همین

با این حال زنان ما عروسک­های توخالی و بوالهوس نیستند. زن ملکۀ خانه است. او بیشتر مادر است تا همسر، و در طول این سالهای آشفته توانستیم او را در عمل ببینیم. برای اینکه تمامشان، از هر طبقه­ای، از مشروطیت پشتیبانی کردند و به آن علاقه­مند بودند …
*
*
مصاحبه با «رنه وییه یار» سردبیر مجله La Nouveiie Egypt / بیست و دو اوت 1909 / (31 مرداد 1288 ه.خ)‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: