شخصی به احمد کسروی گفته بود که: آقا جان شما دیگر دارید همه چیز را منکر می شوید….

‫شخصی به احمد کسروی گفته بود که: آقا جان شما دیگر دارید همه چیز را منکر می شوید.
کسروی گفت: مثلاً چه چیزی را؟
گفت: مثلاً معجزات را.
گفت: مثلاً معجزات چه کسی را؟
گفت: معجزات پیامبر اسلام را.
گفت: مثلاً کدام معجزه را؟
گفت: همان که با سوسمار حرف زد!
گفت: خوب با چه زبانی با سوسمار حرف زد؟
گفت: با زبان عربی.
گفت: مرد حسابی این که می شود معجزه سوسمار، پیامبر که خودش عرب بود!‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: