آزادی مطبوعات در دولت شادروان دکتر شاپور بختیار : مدت ٦٢ روز هيچ روزنامه اي در ا…

‫آزادی مطبوعات در دولت شادروان دکتر شاپور بختیار :
مدت ٦٢ روز هيچ روزنامه اي در ايران چاپ نمي شد. من ارباب جرايد را خواستم ، در منزل خودم در حدود چهل پنجاه نفر بودند . به آنها گفتم آقايان ، شما آزاديد از همين خانه من كه بيرون رفتيد آنچه را كه مايليد بنويسيد . نه سانسور قبل هست نه بعد . اگر به كسي هم اهانت كرديد و فحش و ناسزا داديد ، خود او در دادگستري اگر خواست تعقيب مي كند . اما راجع به شخص من هر چه بنويسيد من تعقيب نمي كنم .
راجع به مطبوعات آنچه آزادي بود من دادم . و البته از طرف آنهائي كه به قلم سوگند و به آزادي سوگند مي خوردند ،‌ جز فحش و ناسزا چيزي نشنيدم . در هر حال در زمان حكومت من تمام جرائد آزاد بود كسي تحت تعقيب قرار نگرفت .
چندين دفعه بعضي از امراي ارتش از من خواستند كه درباره فلان مقاله يا فلان خبر روزنامه ها دخالت كنم . گفتم به دادگستري رجوع كنيد . از طرف وزارت جنگ به دادگستري شكايت كنيد . كه فلان روزنامه بر خلاف شئون و حيثيت ارتش مطلبي نوشته است و طبق فلان ماده قانون مجرم است .
اين نكته را در اينجا بايد ياد آوري كنم كه هر مملكتي كه دمكراتيك هم باشد به علت تعدد احزاب و كورانهاي سياسي، روزنامه ها متفاوتند ، هر كدام طرفداري از يك گروه يا يك حزب يا يك انديشه اي مي كنند .
ولي در آن ايام و آن زمان همه روزنامه ها بالاتفاق طرفدار خميني بودند و اين به خودي خود علامت عدم رشد سياسي مملكت بود . گمان نمي كنم در اين مدت سه چهار مقاله بيشتر ، آنهم با كمال احتياط ، نوشته شده باشد كه حقيقت را بازگو كرده باشد .
همان هائي كه خودشان راساخاروف ايران معرفي مي كردند ،همان هائي كه مي خواستند با فاشيسم مبارزه بكنند – و ديديم مبارزه آنها به برقراري فاشيسم ، سهمگين ترين و بدترين نوع فاشيسم انجاميد – همان ها هم انصاف را هيچ وقت در اين زمان رعايت نكردند و واقعيت ها را تجزيه و تحليل نكردند .
کتاب سی هفت روز پس از سی و هفت سال‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: