داستان ملی شدن صنعت نفت از زبان دکتر منوچهر رزم آرا: قانون ملی‌ شدن نفت توسط شرک…

‫داستان ملی شدن صنعت نفت از زبان دکتر منوچهر رزم آرا: قانون ملی‌ شدن نفت توسط شرکت‌های آمریکایی داده شد …

«… وقتی‌ رفته بودم که از برادرم خداحافظی کنم که بیام پاریس، گریدی (سفیر آمریکا) آنجا بود. اینها از همان روز شروع کرده بودند به پایه گذاری این جبهه‌ ملی‌ اون روز …»

«… مرحوم دکتر مصدق برای من یک مرد ملی‌ بود، ولی‌ یک مرد ملی‌ بود که فرقش با بختیار این بود که محبوبیت خودش را ترجیح داد به صلاح مملکت! بختیار عکس اینرو کرد و گفت من محبوبیت خودم را به قبر نمی‌خواهم ببرم…»

در این رابطه دکتر رزم‌آرا در پیامی به یکی‌ از فعالان سیاسی داخل کشور توضیحات کاملتری ارائه داده است:

«… عزیزم متاسفانه این شرکت‌های نفتی آمریکا معروف به هفت خواهران بودند که شدیدا مخالفان قرار دادی بودند که تیمسار رزم آرا ۵۰ ۵۰ با شرکت نفت و دولت انگلیس امضا کرده بود گریدی سفیر آمریکا هم با دار و دسته جبهه ملی در زد و بند بود. آمریکا با دادن ۳۰۰ میلیون دلار به انگلیس آنها را در مورد این قرار داد خنثی نمود. مصدق هم که کباده نخست وزیر شدن میکشید و شاید فکر میکرد همانطور که آنزمان شهرت داشت که آمریکا پشتیبان دولت‌های ضعیف است با تمام تذکرات تیمسار رزم آرا به او که امپریالیسم در حال نزج و صعود آمریکا بمراتب از امپریالیسم فرسوده انگلیس مهیب تر است توجه نکرد و در ترور برادرم «نقش اساسی» داشت و بعد وقتی که به سرنوشت ۲۸ مرداد دچار شد فهمید که آمریکا چه دیوی است که ۳۷ سال پیش با همان «جبهه ناملی» آن بلا را بسر ایران آوردند و امروز هم که میبینید منطقه را به خون و آتش کشیده و عراق را به سه تیکه تقسیم کرده اند. دخترم همانطور که در صحبت‌هایم بار‌ها تذکر داده‌ام رابطه من با بختییار فرایند جبهه ملی بود و دل بختیار از این «جبهه ناملی» خون بود. چندین جا از لجاجت مصدق انتقاد نموده ولی از نظر سیاسی و اینکه ظاهرا مصدق هم طبل دمکراسی میکوبید بختیار در مقابل شاه و خمینی لازم بود که به مصدق اقتدا کند … »‬


‫داستان ملی شدن صنعت نفت از زبان دکتر منوچهر رزم آرا‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: