دراین مصاحبه دکتر منوچهر رزم آرا وزیر بهداری دولت شادروان دکتر شاپور بختیار مطال…

‫دراین مصاحبه دکتر منوچهر رزم آرا وزیر بهداری دولت شادروان دکتر شاپور بختیار مطالب مهم و حقایق تاریخی ارزشمندی درباره شادروان سپهبد رزم آرا، دولت شادروان دکترشاپور بختیار و روابط شاه با نخست وزیران، تاریخ معاصر ما و حتی حوادث امروز ایران را بازگو می کنند.‬


‫مصاحبه دکتر منوچهر رزم آرا با آقای مسعود صدر از روابط شاه با نخست وزیران دوران پهلوی می گویند .‬

‫دراین مصاحبه دکتر منوچهر رزم آرا وزیر بهداری دولت شادروان دکتر شاپور بختیار مطالب مهم و حقایق تاریخی ارزشمندی درباره شادروان سپهبد رزم آرا، دولت شادروان دکتر…‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: