دكتر شاپور بختيار: طرح شیطانی استعمار جدیدبیرون آوردن حکومتی از دل همین حکومت اس…

‫دكتر شاپور بختيار: طرح شیطانی استعمار جدیدبیرون آوردن حکومتی از دل همین حکومت است

«… جوانان ایرانی که سخنان مرا در داخل و خارج کشور می شنوید درست گوش فرا دهید تا شما را از یک توطئه بسیار بزرگ و بسیار خطرناک آگاه کنم .
استعمارگران کهن برای حکومت خمینی که آن را غیر قابل دوام می دانند طرح شیطانی جدیدی ریخته اند.
خمینی و عده‌ای از اطرافیان او بیش از حد ظالم و فاسد هستند و باید فکری کرد که از دل همین حکومت، حکومت دیگری مرکب از چند آخوند با عمامه و نیمه عمامه و بدون عمامه ساخت و چنین وانمود کرد که تعدیلی شده و باز به نوعی مردم نا آگاه را فریب داد.
مثلا حجت الاسلام رفسجانی اهل انصاف و معامله نیز هست … من هشت سال پیش مضار حکومت نعلین را به شما گوشزد خودتان جوانان کشور با چشم خود فقر – جنگ – اختناق و ورشکستگی آخوندی را شاهد هستید .
به بدخواهان بگویید ایران ما در این ۷ سال بیش از ۷۰ سال تجربه اموخته و مخصوصا به همه بگویید که دوستی ما با آن دولتهایی در آینده بیشتر خواهد بود که در امور کشور ما کمتر دخالت بکنند . اگر دول شرق و غرب حرمت و دوستی ایران و ایرانی را خواهانند راه آن عدم دخالت در امور و خاتمه دادن به دسیسه‌ها و توطئه‌های رنگارنگ عناصر دست نشانده آنهاست … »
برگرفته از روزنامه قیام ایران‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: