تکمله ای بر یادداشت قبلی – یادداشتی از فرج سرکوهی خانم رهنما و همسر او علیه اقا…

‫تکمله ای بر یادداشت قبلی – یادداشتی از فرج سرکوهی

خانم رهنما و همسر او علیه اقای فتورچی شکایت کرده اند اما آقای نادر فتورچی به اتهام «نشر اکاذیب، توهین و تشویش اذهان عمومی» به دادگاه احضار شده است و نه به اتهام «توهین به خانم رهنما یا نشر اکاذیب در باره خانم رهنما» و چرا؟

خانم رهنما و همسر ایشان، از همان نخستین روز ماجرا پشت «مقدسات دینی» و «امام حسین» و.. سنگر گرفته و چنان که در یادداشت قبلی نوشتم، به جای پاسخ دادن به انتقادهای آقای فتورچی، که حق آنان است، به چماق « «مقدسات دینی» متوسل شدند.

اینان با ماسک دفاع از «مقدسات دینی» به جنگ منتقد خود می روند تا نظر لطف بیش تر حکومت را، که در قالب رانت های سیاسی و فرهنگی و مالی و امنیتی اعطاء شده و خواهد شد، جلب کنند.

کاسبکاران رانت خوار، که عرصه فرهنگ را به بازار داد و ستد سیاسی و تبلیغاتی تقلیل داده و سود را از «از صد فرسنگی» بو می کشند، این ماجرا را نیز به نوعی سرمایه گذاری شخصی بدل کرده و از انتقاد علیه خود نیز پله ای می سازند برای سود بیش تر.

این شیوه فقط تاکتیکی خبیث برای کوبیدن منتقد نیست که بعلاوه بدل کردن هرکس و هرچیز است به نردبانی برای نزدیک تر شدن به قدرت و رانت های فرهنگی و مالی حکومتی.

چرخش اتهام آقای فتورچی از توهین به این و آن شخص به اتهام امنیتی «نشر اکاذیب، توهین و تشویش اذهان عمومی»، چرخش پرونده از شکایت شخصی به کیفرخواست حکومتی، بر این توهم نیز خط بطلان می کشد که شکایت کسانی چون خانم رهنما و همسر او اقدامی است فردی در برابر حمله فردی دیگر. تیغ سرکوب حکومت جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان را در این پرونده نیز به عیان می توان دید.

خانم رهنما و همسر او پای مقدسات و امام حسین را به میان کشیده و انتقادهای اقای فتورچی را به پرونده ای امنیتی بدل کردند تا هم مجیز قدرت سرکوب و سانسورچی را گفته باشند، هم دستگاه های سرکوب گر و متعصبان شیعه را به دفاع از خود بسیج کنند و هم ، به شیوه همه کاسبکاران بی مایه عرصه شبه هنر یا هنر ـ کالا ، برای آینده خود و فرزندان خود، در بانک رانت های حکومتی، سرمایه گذاری کنند.

بی دلیل نیست که سیمای حکومتی جمهوری اسلامی، اغلب رسانه های حکومتی و برخی رسانه های هوادار دولت روحانی و اصلاح طلبان به تریبون این زوج بدل شدند

و چون چنین است باید مدام گفت و نوشت تا جائی که :

واکنش افکار عمومی و فضای محافل فرهنگی زشتی این شیوه ها را به خانم رهنما وهمسر او و به کسانی چون او، نشان دهد،

تا اینان دریابند که این شیوه ها، گرچه آنان را به قدرت سرکوب گر و رانت های فرهنگی و مالی و امنیتی نزدیک تر می کند اما هنرمندان، نویسندگان، اغلب همکاران و مخاطبان انان را از آنان می گیرد،

خانم رهنما در هر صحنه و فضای فرهنگی که حاضر شود باید پاسخگوی این پرسش باشد که چرا چماق دستگاه سرکوب گر حکومتی را به دفاع از مقدسات دینی تزئین کرده و بر سر منتقدی فرود آورد که پاسخ او را با کلام باید داد

واکنش های منفی گسترده ما می تواند پیروزی در دادگاه ستم را بر فاتحان فرصت طلب دادگاه تلخ کند
توضیح بیش تر را در یادداشت اول من می بینید ..

http://j.mp/1rJoVsF

نادر فتوره‌چی در پی شکایت بهاره رهنما تفهیم اتهام شد

نادر فتوره‌چی، روزنامه‌نگار، مترجم و نویسنده با شکایت بهاره رهنما و پیمان قاسم‌خانی تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شد.

این روزنامه‌نگار، مترجم و نویسنده اواخر آبان ماه سال جاری در فیسبوک شخصی خود در خصوص بهاره رهنما هنر پیشه صدا سیما مطلب انتقادی نوشته بود.

در لینک زیر مطلب نادر فتوره چی‌ را بخوانید:

http://goo.gl/ELbm2j

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: