اولاند: موضع فرانسه در برابر برنامه اتمی ایران سخت باقی خواهد ماند فرانسوا اولا…

‫اولاند: موضع فرانسه در برابر برنامه اتمی ایران سخت باقی خواهد ماند

فرانسوا اولاند ریيس جمهوری فرانسه از ايران به عنوان «يک شريک مهم در کمک به برقراری امنيت در کشورهای منطقه مانند عراق و سوريه» نام برده اما تصريح کرده است که اين مسئله «قاطعيت و موضع فرانسه را برای جلوگيری از دستيابی تهران به سلاح هسته‌ای تغيير نخواهد داد.»

آیا به نظر شما اولاند فراموش کرده «بزرگترین عامل نا امنی‌ در کشورهای منطقه و جهان» در خاک فرانسه پرو بال گرفت و سپس با هواپیمای فرانسوی به ایران فرستاده شد؟

منتظری: انقلاب با کمک کارتر پیروز شد
http://goo.gl/EqmEib

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: