شاید باورتان نشود جایی باین شیکی و منظمی ایستگاه راه آهن تهران حدود هفتاد سال پی…

‫شاید باورتان نشود جایی باین شیکی و منظمی ایستگاه راه آهن تهران حدود هفتاد سال پیش باشد
ایستگاه راه آهن تهران در سال ۱۹۴۴

« ۲۷ مارس ۱۹۴۴ پناهنگان لهستانی تهران را بمقصد بندر شاه ترک نموده تا از أنجا به کشور خود مراجعت کنند »

برگرفته از صفحه Mehregan alvares‬


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: