خواهش می کنم به مارحم کنید به غرورمان و پایتخت شکوفایی نفت، تبدیل شده به پایتخت…

‫خواهش می کنم به مارحم کنید به غرورمان
و پایتخت شکوفایی نفت، تبدیل شده به پایتخت خودکشی ایران

نامه ایی از یک شهروند درجه دو
سلام جناب اقای معاون اول رییس جمهور
سلام جناب اقای وزیر نیرو

من شهروند در جه دوم،
می خواهم از شما معذرت خواهی کنم

اولین معذرت خواهی بابت این که گفتیم کارون این گونه منتقل نشود /
ببخشید که فکر می کردیم برادر نقاط مرکزی هستیم /ونمی دانستیم که آن ها پدران ماهستند و/ولی نعمت ما /صدسالی اشتباه تاریخی اتفاق افتاده/

من بابت گریه های رضا شاه در مسجد سلیمان معذرت می خواهم /که چرا امکانات اینجا در تهران نیست

جناب معاون اول و وزیر نیرو
سرافکند ه ام از غرور بچه های خوزستان اما به خدای محمد که می پرستید آبادان و مسجد سلیمان قسمتی کوچیکی از ان بومی شدن،بودند /بقیه کارگرانی بودند که از نقاط مرکزی امدند تا خوزستان مدرن راتشکیل بدهند /کافی است به دوستانی که می گویند /ما به جنگ زده ها کمک کردیم حال نوبت شماست /ارشیو کارکنان شرکت نفت را نشان بدهید

من از تمام نقاط ایران بابت توزیع ناعادلانه امکانات در دوره پهلوی معذرت می خواهم /از این که ما اینجا برق داشتیم /ابسرد کن داشتیم /اولین پیتزا فروشی خاورمیانه راداشتیم وبعضی نقاط ایران حتی برق هم نداشتند

من از بوی ادکلن پسران خوزستان معذرت می خواهم /از این که همه چیز یک پایش خوزستان بود /از پاتیتخت سیاسی هخامنشی بودن خوزستان واین که پهلوی با شوش پز می داد /ازچغازنبیل وتمدن عیلام /اما باور کنید که این سیاست مانبود /سیاست امیر عباس هویدا ی اصفهانی بود /که امکانات در خوزستان و سه استان دیگر متمرکز بشود وبقیه برای صنعتی و مدرن شدن به این شهر ها کوچ کنند ، ماتنها چیزی که داشتیم سفره هایمان بود که با همه شریک شدیم

خواهش می کنم از ما
انتقام نگیرید
خواهش می کنم به مارحم کنید به غرورمان /مسجد سلیمان از سرزمین صد اولین /وپایتخت شکوفایی نفت، تبدیل شده به پایتخت خودکشی ایران .ما اشتباه کردیم که تیپ اروپایی میزدیم ، ما سمبل تهاجم فرهنگی بودیم ، بابت تمام عینک های ریبون معذرت می خواهم به ما رحم کنید ما عقوبت شدیم !

ماهنوز هیچ جوابی نداریم که مسجد سلیمان چطور از بیشترین امار ورودی کنکور سراسری ایران تبدیل می شود به سرزمین بیشترین امار معتادین ایران !

به مارحم کنید /ما اشتباه کردیم اگر روزی به نقطه ایی گفتیم دهات ، چرا که ما الان خودمان ساکن روستایی به نام خوزستانیم

به خدا قسم ما برای کل ایران کارافرینی کردیم، مجازاتی بالاتر از این که امروز پسران عرب ایران را، حتی در حفاری نفتی هور العظیم هم راه نمی دهند !؟

بس است تورا بخدا ما تنبیه شدیم ،ماقبول کردیم /تنبیه را وقتی وام دوم بازسازی آبادان داده نشد، به همین دلیل گفتیم سپاس از اصفهان /که جنگ زده های ماراتحمل کرد ، بگذارپولی که مالایقش نیستیم /برود آنجا باعث شکوفایی شود /تابناهای چندصد ساله بر چغازنیل پنج هزارساله ارجحیت یابد

گفتیم حتما حقمان بوده ؛ انجا پایتخت فرهنگی جهان اسلام است /وما وشوش یادآور طاغوت ،

احترام می گذاریم به اعلام همه ی آمارهای نقاط مرکزی :

نوشتید بیست وپنج هزار شهید و ما شدیم شانزده هزار شهید، ببخشیداشتباه کردیم اگر سوال کردیم ، حس خوبی نبود تحقیر ! ببخشید که پنج سال بحث کردیم تامعلوم شود ۹هزار شهید خوزستان به نام بقیه نقاط ثبت شده وتعداد خوزستانی های اعزامی شهید گردان نجف اشرف، چهار هزار نفر بودند تا آنها بشوند بیست ویک هزار نفر و ما بالاتر ،حداقل در تعداد شهدا !

ماانتظار زیادی داشتیم تا نام پدر انمان زیر نام ما بیاید /انجا شد مدفن بیست وپنج هزار شهید و ماسرزمین بیست سه هزار شهید ! وباز احترام گذاشتیم

ما احترام گذاشتیم که نقاط مرکزی بعد از بیست وپنج سال هنوز فکر می کنند اعراب در جنگ خیانت کردند
و اکثرا نمی دانند که هور شاید به لحاظ مرزی جز ایران باشد /اما از لحاظ فرهنگی آن دوره ،به دلیل دریغ فرهنگ ایرانی از طرف دولت مرکزی ،متفاوت بود. تعداد آنها که کمتر از پانصد نفر بودند و با صدام همراه شدند

و عراق به اولین نقطه شهری که در آن فرهنگ ایرانی رواج داشت رسید؛ اولین شهید عرب بود

شاید این جفای بزرگی باشد که اکثریت ایران نمی داند چهارده هزار شهید عرب ایرانی در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند / اماهمه می دانند داستان هور را /اعرابی که همیشه خود را برای نام ایران قربانی کردند و از سوی دیگر زمین فروشی همیشه از نقاط مرکزی بوده !

ببخشید گستاخی کردم /زبان خوزستان سرخ است، خو اهش می کنم به غرور مان رحم کنید
این تنها چیزی است که برایمان مانده

ما گناهکاران تاریخ ، ما قربانیان مرکزیم ،به ما توجه کنید، آب را از خروجی اروند به خلیج برگردانید ، نگویید به صرفه نیست،
به حرمت چاه نمره یک مسجد سلیمان و چاه شماره ۲۵ هفتگل که از سال ۱۲۹۸ تا سال ۱۳۴۰ به تنهایی ۹۵ درصد از بودجه ایران راتامین کردند به مارحم کنید، به حرمت چاههای اهواز ، قسم به گاز مناطق خشکی ، برای غرور ملتی که حتی فداکاری هایشان را هم ندید، به غرورشان احترام بگذارید.

کارون تنها چیز ی بود که ما از دولت مرکزی خواستیم .
به خدا ما نمی خواهیم ناسیونالیسم بومی مقابل ناسیونالیسم ملی سربر آورد وروشنفکران بومی اقوام بی اعتبار شوند ، تورا بخدا در دل نام مشت آهنی رانیاورید خوزستان دیگر فکی برای مشت خوردن ندارد !

معذرت می خواهم که با شما اتمام حجت می کنم اما روشنفکران خوزستان در صورت انتقال آب کارون توان جلوگیری از حس ناسیونالیسم بومی را ندارند

با سپاس
یک شهروند درجه دوم‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: