داستان کهنه “رئیس جمهور بی تقصیرست”! “من موضوع حقوق بشر را در تهران مطرح کردم….

‫داستان کهنه "رئیس جمهور بی تقصیرست"!

"من موضوع حقوق بشر را در تهران مطرح کردم. ولی باید گفت که آقای روحانی مسئول قوه قضائیه نیست. قدرتهایی در کشور وجود دارند که مانع اقدامات روحانی میشوند."
کلاودیا روت نایب‌رئیس مجلس آلمان (که در سال ۲۰۱۳ با شیخ‌ عطار سفیر دولت احمدی‌نژاد در آلمان به سبک "بزن قدش" خوش و بش کرده بود) در مصاحبه با دویچه وله ایجاد این توهم که جنایاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میافتد کار قوه قضائیه و یا کلا جناح مخالف دولت و رئیس جمهور است به قدمت طول عمر جمهوری اسلامی است. قتلهای زنجیره ای در دوره خاتمی را هم به همینطور توجیه میکردند. این داستان از زمان بنی صدر شروع شد و تا امروز با توجیه اعدامهای بیسابقه در دولت تدبیر و امید ادامه یافته است. این یک ارزش مصرف و کاربرد جناح اصلاح طلب برای کل نظام جمهوری اسلامی و دولتهایی نظیر دولت آلمان است که میخواهند روابط دیپلماتیک و اقتصادیشان با جمهوری اسلامی را حفظ کنند. خانم کلاودیا روت در همین مصاحبه میگوید "ما متوجه شدیم که نیروهای امنیتی همه جا حضور دارند …. ترس و کنترل شدیدی حاکم بود." و یا در رابطه با خشکیدن دریاچه ارومیه اینطور نظر میدهد که "من دریاچه ای را دیدم که ۸۸ درصد آن نابود شده، … مقامات رسمی تلاش میکنند که این فاجعه را به تغییرات اقلیمی نسبت دهند، ولی این یک جنایت واقعی است که انسان در طبیعت مرتکب شده است. در وسط این دریاچه پلی را ساختند که مثل دیواری آب دریاچه را تقسیم کرده و مانع جریان طبیعی آب شده است." خانم روت توضیح نمیدهد که آیا این مسائل را نیز کار قوه قضائیه میداند و یا خیر ولی نظر ایشان هر چه باشد واقعیت اینست که کل نظام جمهوری اسلامی با همه جناحها و باندهای مختلفش از اعدامها و از سرکوب و کنترل امنیتی مردم نفع میبرد، مسئول فاجعه نابودی محیط زیست است و با اتکا به زن ستیزی و قصاص و گستردن چادر سیاه اسلام و قوانین اسلامی بر کل جامعه حکومت منفور خود را سرپا نگاهداشته است. خط و سیاست و نام بی مسمای "اصلاح طلب" یک جزء لایتجزای این ماشین سرکوب و اعدام و اختناق است. این واقعیت را امثال خانم روت خوب میدانند منتهی منافع دولت متبوعه شان چنین ایجاب میکند که همچنان به توهم پراکنی در مورد جناح "معتدل" و "اصلاح طلب" حکومت ادامه بدهند. آوانس دادن به نیروهای اسلامی معتدل، حتی در خود جامعه آلمان، نیز بخش لایتجزائی از حکومت یک درصدیها در کشورهای غربی است.

برگرفته از یادداشتهای هفته حمید تقوائی‬


‫ داستان کهنه "رئیس جمهور بی تقصیرست"!‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: