شغل سید حسن خمینی “یادگار امام راحل” است و باد دادن عبای کهنه پدربزرگ و پاشیدن ک…

‫شغل سید حسن خمینی “یادگار امام راحل” است و باد دادن عبای کهنه پدربزرگ و پاشیدن کثافات آن به سر و صورت مردم مهمترین وظیفه او است. سید حسن در مراسم “تجدید میثاق اعضای هیات دولت با آرمان های امام راحل” با اعلام اینکه در این دوره “شاگردان امام در مسند هستند”، گفت:

جامعه انتظار حل مشکلاتش را دارد و امید ما برای حل این مشکلات به سابقه روشنی است که برادرانمان در دولت دارند.

سابقه شاگردان امام روشن است. کدام یک از آنها در کشتار، اعدام، غارت و چپاول مردم نقش مستقیم و یا غیر مستقیم نداشته است؟ رئیس جمهورشان رئیس شورای امنیت نظام بوده و وزیر دادگستری شان عضویت در “هیئت مرگ” را داشته در و صدور حکم اعدام هزاران زندانی در دهه ۶۰ بویژه در شهریور ۶۷ شرکت داشته است و اکثریت آنها سابقه خدمت در وزارت اطلاعات را داشته اند. نوه امام به دولتی امید دارد که در طول یکسال هزار نفر را اعدام و فقر و فلاکت مردم را دو برابر کرده است. سید حسن باید نشان بدهد که لیاقت “یادگار امام راحل” بودن را دارد. او طهارت میگیرد و هر روز با گلاب غسل می کند اما با وجود این بوی تعفن او دنیا را برداشته است.

برگرفته از صفحه ايمان خورشيدی‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: