سید محمد خاتمی تدارکاتچی خانواده خمینی: سطح مطالبات (مردم) باید پایین بیاید تا (…

‫سید محمد خاتمی تدارکاتچی خانواده خمینی: سطح مطالبات (مردم) باید پایین بیاید تا (اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت خانواده امام عزیز به حداکثر برسد) …

در تصاویر احمد خمینی فرزند حسن خمینی‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: