خاتمی که منافع اش با دیکتاتوری مذهبی‌ گره خورده می‌گوید: هر انقلابی لزوما مثبت ن…

‫خاتمی که منافع اش با دیکتاتوری مذهبی‌ گره خورده می‌گوید: هر انقلابی لزوما مثبت نیست

حال ببینیم انقلاب بهتر است یا اصلاح؟

«جامعه شناسی برای بچه های دبستانی!»

١- در یک حکومت دمکراتیک است که اصلاح صورت می گیرد.

٢- در حاکمیت دیکتاتوری اصلاح صورت نمی گیرد.

٣-انقلاب به معنی جهش تکاملی در مناسبات اجتماعی است.

٤-در یک جامعه دمکراتیک انقلاب رخ نمی دهد.

٥-انقلاب یک پدیده تحمیلی است، انتخابی نیست. دیکتاتوری است که انقلاب را به جامعه تحمیل می کند.

٦-انقلاب در حاکمیت دیکتاتوری اجتناب ناپذیر است. دیر یا زود دارد اما سوخت و سوزندارد!

٧-این توده ها هستند که انقلاب می کنند، نه دول اجنبی!

٨-انقلاب ، گر چه کوتاه مدت، همیشه نتایج مثبت دارد. اگر انقلاب آمریکا نبود آمریکا ابر قدرت حهانی نمی شد. اگر انقلاب اکتبر و چین نبود آنها ابر قدرت حهانی نمی شدند. اگر انقلاب کبیر فرانسه نبود فرانسه مهد دمکراسی نمی شد. اگر انقلاب مشروطه نبود ما اکنون عقب افتاده تر از افغانسان و پاکستان بودیم.

٩- مصائبی که بعد از بعضی انقلابها حاکم می شود ناشی ازدیکتاتوری،خودرائی و انحصار طلبی صاحبان قدرت است نه انقلاب. مصائبی که به سرایران ما آمده ناشی از سرکوب انقلاب بهمن ٥٧ و حاکمیت دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه است.

١٠-بدون یک آلترناتیو دمکراتیک فراگیر سازمان یافته مردمی، دیکتاتوری با یک دیکتاتوری دیگرجایگزین و رفرم می شود. مثل انقلابهای بهار عربی و مصر و انقلاب بهمن ٥٧.

١١- اولین گام برای شروع اصلاحات در ایران، سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه در تمامیت آن و باهمه جناحهای درونی آن است.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: