رزمایش ارتش شاهنشاهی سوال خبرنگار: آیا روس‌ها برای شما خطرناکند؟ آیا پیشرفت…

‫رزمایش ارتش شاهنشاهی

سوال خبرنگار: آیا روس‌ها برای شما خطرناکند؟ آیا پیشرفت آنها در عراق برای شما تهدید است؟

محمدرضا شاه پهلوی: شما وقتی‌ احساس خطر می‌کنید که دچار تردید و ضعف هستید، اما اگر قوی و مصمم هستید، حتی در صورت وجود خطر میتوانید با آن‌ مقابله کنید‬


‫رزمایش ارتش شاهنشاهی ‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: