Timeline Photos
یک نوشته بسیار کوتاه و‌ پر معنا‌ از زنده یاد احمد کسروی …..

فرض را بر این بگذارید که تمامی کارمندان زحمتکش شهرداری از همین امروز به مدت
یک ماه دست از کار بکشند و اعتصاب کنند، چه اتفاقی می افتد؟

تمامی شهرها را زباله و کثافت بر میدارد و…

اگر از همین امروز به مدت یک ماه تمامی پزشکان، جراحان و پرستاران اعتصاب کنند

فاجعه ای انسانی به بار خواهدآمد که حتی تصورش پشت آدمی را به لرزه میاورد

یا حتی ارتشیان اگر بمدت یکماه مرزها را رها کرده و به خانه هایشان بازکردند،

نانوا ها، لوله کش ها، سیم کش ها، مخابرات، شرکت نفت، گاز و …

حال به این فکر کنید که اگر آخوندها و امام جمعه ها و ملاها به مدت یکماه که هیچ، یک سال هم کم است

به صورت مادام العمر دست به اعتصاب بزنند… آیا اتفاقی می افتد!؟

آیا آبی از آب تکان می خورد!!!؟

همین که اعلام اعتصاب کنند و دست از خلق خدا بشورند، دیگر از دروغ و نفاق و منبر،

شب اول قبر و نکیر و منکر و مهملات و موهومات و غول آسمانی خبری نخواهد بود

و آن زمان چقدر دنیا زیبا میشود …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: