ببینید خداوند چگونه به آنها احترام گذاشته است، اگر شوهر همسرش را کتک بزند نباید…

‫ببینید خداوند چگونه به آنها احترام گذاشته است، اگر شوهر همسرش را کتک بزند نباید به صورت آن ضربه وارد کند و هنگامی که مشغول کتک زدن است نباید به او فحش بدهد.

مجری :کتک زدن زنها اتهاماتی است که به اسلام وارد می شود
میخواهیم به این موضوع دقیقتر بپردازیم
خداوند مقام زن را با تنبیه و کتک زدن بالا برده است
مجری : با کتک زدن مقام و منزلت آنها را بالا برده است؟ این چطور امکان دارد؟
رسول خدا فرموده است : به صورت آنها ( زنها) ضربه نزنید که بی ریخت و زشت میشوند,
ببینید خداوند چگونه به آنها احترام گذاشته است، اگر شوهر همسرش را کتک بزند نباید به صورت آن ضربه وارد کند و هنگامی که مشغول کتک زدن است نباید به او فحش بدهد.
این شگفت انگیز است، شوهر با کتک زدن قصد تربیت و تادیب همسر خود را دارد.
این ممنوع است که به صورت زن ضربه بزند و باعث زشتی او شود، موقع کتک زدن نباید دشنام و لعنت به او بگوید.
اسلام این راهها را ممنوع کرده است.

سوال: با چه چیزی باید زن را کتک بزنیم؟ با دست خالی و یا با شلاق؟
ج : اگر زن را میزنیم نباید خیلی محکم باشد, یعنی اثر کبودی به وجود نیاید. می شهر با یک ترکه کوتاه زن را کتک زد, اما نباید به سر و صورت او که درد آور است ضربه زد.
ضربه ها باید به بدان و با فاصله وارد شود.
تمام این قواعد باید در هنگام کتک زدن همسر ( زن ) رعایت شود
تنبیه بدنی زن آخرین انتخاب برای تنبیه همسر است.
احترام و تکریم به زنها در اسلام بسیار آشکار و واضح است, در واقع تنبیه بدنی همسر ( زن ) در یک مورد توصیه شده است:
" هنگامی که زن میلی به همخوابی ندارد"
" هنگامی که زن میلی به همخوابی ندارد"
" هنگامی که زن میلی به همخوابی ندارد"
سوال : وقتی که زن تمایلی به همخوابی ندارد؟
ج: بله زیرا شوهر راه دیگری ندارد, برای جماع ( خاک تو سری ) کجا برود؟
وقتی مرد همسرش را برای همخوابی نیاز دارد و زن نمی خواهد در اینجا مرد باید با موعظه و صحبت شروع کند..
مجری: بگذارید دوباره بپرسم
آیا مرد میتواند بر خاطر غذا و کارهای منزل زن خود را بزند؟
ج: نه فقط در مواردی که گفتم چون راهی بجز کتک خوردن باقی نمی ماند..
این حقیقت دین اسلام و برگرفته از افکار محمد ابن عبدالله ست .‬


‫خداوند مقام زن را با تنبیه و کتک زدن بالا برده است ‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: