“برای من عید واقعی هنگامی است که به عنوان پادشاه ملّت ایران، وقتی که به کشورم می…

‫"برای من عید واقعی هنگامی است که به عنوان پادشاه ملّت ایران، وقتی که به کشورم می نگرم، در سرتاسر آن سدها، کارخانه ها، راه ها، راه آهن ها، بنادر، آموزشگاها، بیمارستانها، دانشگاها، مراکز ورزشی، بیمه های اجتماعی، مزارع و کشتزارهای آباد و بسیاری چیزهای از این قبیل، که از پیشرفت و تکامل یک ملت حکایت می کنند، را در حال فعالیت ببینم…
برای من عید واقعی هنگامی است که مردم کشورم را همه جا مشغول کارهای مثبت و سازنده و خلاقانه ببینم، که هدف نهایی ساختن ایرانی پرشکوه و آباد و مترقی، و زندگی پر سعادت برای ملتم است…"

پیام‌ نوروزی محمد رضا شاه پهلوی سال ۱۳۴۲‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: