رامین یزدانی: این متن را دو بار بصورت کامنت زیر مطلب هیلا صدیقی گذاشتم و او بلاد…

‫رامین یزدانی: این متن را دو بار بصورت کامنت زیر مطلب هیلا صدیقی گذاشتم و او بلادرنگ پاکش کرد!!!!

سخنی با هیلا صدیقی!!!
آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست / هركجا هست خدايا به سلامت دارش و با يك خبر توافق ، دل ملتی رو شاد كن – هیلا صدیقی
خانم صدیقی؛ شما با همین یک سطری که نوشتید هوبت خود را فاش ساختید. برای شما ظریف سفرکرده ای هست که بهمراهش صدتا قافله دل به لوزان رفتن، حالا اگه هر قافله را ۱۰۰ نفر تشکیل بدهند مجموعا ظریف ۱۰ هزار تا دل همراهش هستند و در صف اول این دلداران مسلما شما. در آخر جمله مدعی می شوید که بدینسان دل ملت شاد می شود. یعنی اینکه ملت در فکر شما تشکیل شده از صد تا قافله. اون مش حسن دهقان لنگرودی، یا اس محمد نجار جهرمی، اون نیمه ی جمعیت یعنی زنان هم جزوی از این ملت هستند که چه تحریم باشد یا نباشد سهمی از درآمد نفت را هیچگاه نداشته اند. و اینها ملتند نه اون صد قافله. البته این درست هست که با برداشتن تحریم ها این صد قافله شاد می شوند و دستانشان به دامن پول های آزاد شده می رسد. اما ملت چی؟ این ملت اون صد قافله نیست ، خیلی بزرگتر هست، خیلی زجر کشیده در طی این ۳۶ سال. این ملت هیچگاه نتوانست بگوید که حکومت اسلامی را می خواهد یا نه. در تنها همه پرسی هم که شرکت داشت از قبل اجبار به بله گفتن پیاده شده بود. همه ی مردم می شنیدند که اگر کسی در همه پرسی شرکت نکند و در شناسنامه اش مهر نباشد از گرفتن کوپن مواد غذائی محروم می گردد و چنانچه ضربدرش را روی نه مالید بعنوان ضد انقلاب شناخته می شود و مجازات می شود. این شرایط تنها همه پرسی بود که ملت در آن شرکت داشتند. حال کسی از این صد قافله حاضر هست به این ملت اجازه ی ابراز وجود بدهد تا با فکر آزاد تصمیمش را بگیرد که این حکومت را می خواهد یا نه. شما ظریف را سفرکرده ای نگاشتید که صد قافله دل همراهش هستند، آیا می دانید همین جواد عزیزتان چه نقشی در سرکوب این ملت داشته؟ بارها از جامعه ی هنر خواسته ام که اگر می خواهید مردمی باشید از گروه گرائی بپرهیزید، از یک خط سیاسی پشتیبانی نکنید، افکارتان را همگانی کنید تا آسیب نبینید. فراموش کردیم که انتظامی تنها با یک رفتنش در برنامه ی احمدی نژاد چگونه خودش را افتضاح کرد؟ خانم صدیقی در این قراردادی که میخواهد امضا بشود بندهائی هم جا گرفته اند که جمهوری اسلامی حتی اگر قرارداد را هم امضا بکند نمی تواند آنها را رعایت کند. یکی از آنها دست کشیدن از حمایت از اسد در سوریه است. یکی عدم همکاری با حزب اله و حماس می باشد. یکی عدم دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در کشورهای همسایه می باشد. یکی رعایت کامل حقوق بشر در ایران. حال شما بمن بگوئید این قرارداد چه ضابطه ی اجرائی می تواند داشته باشد؟
اگر ظریف با دست پر به خانه برگشت تنها همان صد قافله و روس ها هستند که شاد خواهند شد، ملت اما راه خود را دنبال خواهد کرد تا زمانی بتواند خود را از شر تمامیت حکومت اسلامی برهاند.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: