ستاره صبور: من از حقِ آزادی “زندانیانِ اصلاح طلب و سبز” به پشتوانه ی حقوقِ اولیه…

‫ستاره صبور: من از حقِ آزادی "زندانیانِ اصلاح طلب و سبز" به پشتوانه ی حقوقِ اولیه ی انسانها دفاع خواهم کرد و خواهانِ آزادی شان خواهم بود، اما هیچگاه آنها را بعنوانِ زندانی سیاسی ضد رژیم ارزیابی نکرده و به همین اعتبار تحتِ عنوان "زندانی سیاسی" از آنها دفاع نخواهم کرد! اینان همانطور که خانواده های زندانیان در پیام نورزی امسال اعلام کرده اند، "
زندانیان خودی" رژیم اسلامی هستند!

آقای مصطفی عزیزی عزیزی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ارگان بیت رهبری ، فیلم و سریال می ساختند …‬


‫زندانی سیاسی یا زندانی رژیمی؟!‬

‫یکی از اصولِ استوار و انسانی که من بر آن پافشاری می کنم، تلاش برای رهایی زندانیان سیاسی و به تاریخ سپردنِ مقوله ی زندانی سیاسی است، به پشتوانه ی همین اصل  هیچگاه و تحتِ هیچ شرایطی مخالف فکری و حتی دشم‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: