چرا ایرانیان در مکه و مدینه برده و غلام بودند؟ یکی‌ از مبلغان و مروجان اصلی‌ ول…

‫چرا ایرانیان در مکه و مدینه برده و غلام بودند؟

یکی‌ از مبلغان و مروجان اصلی‌ ولایت فقیه اعتراف می کند که سپاه اسلام ایرانیان را به بردگی به مکه و مدینه بردند!‬


‫چرا ایرانیان در مکه و مدینه برده و غلام بودند؟‬

‫چرا ایرانیان در مکه و مدینه برده و غلام بودند؟ یکی‌ از مبلغان و مروجان اصلی‌ ولایت فقیه اعتراف می کند که سپاه اسلام ایرانیان را به بردگی به مکه و مدینه بردند.البته بسیاری از طرفداران "اسلام رحمانی" معتقدند ایرانیان با آغوش‌ باز اسلام را پذیرفتند. و همین شخص عقیده دارد ولایت فقیه «اختیار» و «اموال» افراد را می‌خواهد و «کسی که ولایت را می‌پذیرد، خودش را وقف کرده و اختیار خود را به طور کامل به ولی داده است.» پناهیان می‌گوید وقتی کسی ولایت را می‌پذیرد دیگر برای او جمله «من دوست دارم» معنایی ندارد. وی افزوده «ولایت یعنی اینکه پیغمبر دیگر فقط پیغام نمی‌دهد، بلکه صاحب اختیار فرد می‌شود، صاحب اموال او هم می‌شود. با این روش است که ریشه نفس کنده می‌شود!»همگان به خوبي ميدانيم كساني كه امروز ولايت فقيه را نپذيرند و نخواهند برده و غلام علی خامنه ای باشند چه سرنوشتی در انتظار آنان است!‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: