یک فعال صنفی معلمان: دولت ۲۰۰ میلیارد تومان پول کسر شده از حقوق معلمان را پس دهد…

‫یک فعال صنفی معلمان: دولت ۲۰۰ میلیارد تومان پول کسر شده از حقوق معلمان را پس دهد

یک فعال صنفی معلمان خواستار بازگردانده شدن نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان پول کسر شده از حقوق فروردین ماه معلمان شد.

به گزارش رادیو فرهنگ به نقل از خبرگزاری ایلنا «مهدی بهلولی» در این باره گفت: برای بسیاری از جمله بنده این سوال مطرح است که چرا این پول فقط از حقوق معلمان کم می‌شود، چرا که تا جایی که من تحقیق کرده ام پولی از حقوق سایر کارمندان دولت تحت عنوان کسری مقرری ماه اول کم نمی‌شود.

http://j.mp/1K6i54O

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: