هیچگاه به مقصد نخواهید رسید اگر متوقف شوید و به هر سگی که واق واق میکند سنگ پراک…

‫هیچگاه به مقصد نخواهید رسید اگر متوقف شوید و به هر سگی که واق واق میکند سنگ پراکنی کنید

شاید این جمله چراغ راهمان شود تا ما نیز سریعتر رو به جلو حرکت کنیم. لطفا از پاسخ دادن به فعالان سایبری فحاش و بی منطق طرفدار حکومت خودداری نمایید، آنها هدفشان صرفا اتلاف وقت من و شماست و نمی توان با بحث و گفتگو تغییری در رفتار آنها ایجاد نمود.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: