تصوير شماره ١- سايت جماران” متعلق به حسن خمینی، تصاویری از پروژه توسعه‌ و بازسا…

‫تصوير شماره ١- سايت جماران" متعلق به حسن خمینی، تصاویری از پروژه توسعه‌ و بازسازی پر زرق و برق "گور" خمینی را منتشر کرده است.

تصوير شماره ٢ – سيد محمد خاتمى همان فردى كه پس از انتخابات سال ١٣٩٢ با وقاحت آخوندى گفته بود سطح مطالبات ميبايست كاهش پيدا كند!

تصوير شماره ٣ – وضعيت آب رسانى در شهر خمين

به نظر شما علت انتشار تصاويرى از حيف و ميل ميليارد ها دلار جهت پر زرق و برق نشان دادن گور خمينى به چه علت است؟ آيا قصد دارند به اين شكل ماندگارى حكومت اسلامى را به ذهن مخاطب القا كنند؟‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: