ستیز بی‌ بی‌ سی‌ با کشور ایران و فرهنگ ایرانی‌ ادامه دارد بی‌بی سی‌ که چندی پی…

‫ستیز بی‌ بی‌ سی‌ با کشور ایران و فرهنگ ایرانی‌ ادامه دارد

بی‌بی سی‌ که چندی پیش کشور ایران را «جعلی» نامیده بود اینک در برنامه‌های مختلف بر علیه زبان و خط زیبای فارسی برنامه هایی را اجرا می کند. استفاده از «خط فینگلیش» یکی از پیشنهاد‌های وقیحانه کارشناسان بی‌بی سی فارسی است!

اما در مقابل «فرهنگ آخوندی» در بی‌ بی‌ سی‌ توسط کارمندان و کارشناسان اش تبلیغ میشود. و طنز تلخ ماجرا آنجاست که رئیسش صادق صبا اخیرا این شبکه انگلیسی را «مورد اعتماد‌ترین رسانه‌» برای مردم ایران نامیده است!‬


‫ستیز بی‌ بی‌ سی‌ با کشور ایران و فرهنگ ایرانی‌‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: