یاد ایران به خیر چقدر این روز‌ها جای چنین هنرمندان مردمی و آزادی خواهی‌ خالیست…

‫یاد ایران به خیر

چقدر این روز‌ها جای چنین هنرمندان مردمی و آزادی خواهی‌ خالیست …‬


‫یاد ایران به خیر – زنده یاد فریدون فرخزاد ‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: