رقص دختران دبیرستان رویای آبادان ( کلاس ۶طبیعی ) قبل از حمله آخوند‌ها به ایران و…

‫رقص دختران دبیرستان رویای آبادان ( کلاس ۶طبیعی ) قبل از حمله آخوند‌ها به ایران و سوزاندن مردم در سینما رکس توسط نزدیکان خمینی

اما اکنون متاسفانه هنرمندان ایرانی‌ در حساس‌ترین شرایط با یاران خمینی متحد شدند …

همراهی هنرمندان با یاران خمینی و «دربار جماران»:
http://j.mp/1Fk3rqT


‫رقص دختران دبیرستان رویای آبادان‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: