آیا به دروغگو میتوان اعتماد کرد؟ در دقیقه ی 12:05 این ویدیو خاتمی میگوید: ” ام…

‫آیا به دروغگو میتوان اعتماد کرد؟

در دقیقه ی 12:05 این ویدیو خاتمی میگوید: " امامی که من می شناختم امامی بود که کاملاً به رای مردم به استقلال مردم به آزادی مردم مومن بود و معتقد بود که اسلام با اینهمه سازگار است. " …بعد ادامه میدهد " بجز از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقر نمیشه ما نمیخواهیم و اکثریت جامعه ما نمی خواهند."

– آیا خاتمی درمورد خمینی راست میگوید؟ اگر نه ، در چه موارد دیگری دروغ می گوید؟ به دروغگو میتوان اعتماد کرد؟
– خاتمی خود به زبان خود میگوید " دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقر نمیشه ما نمیخواهیم و اکثریت جامعه ما نمی خواهند" دموکراسی دینی آیا همین نیست که سی و شش سالست مردم دارند می بینند ؟

ایکاش فریب خوردگان پروژه ی سبز/ بنفش سازمان اطلاعات رژیم ایران ، دست از فریب خود بر می داشتند و از زبان خود سردمداران این پروژه و بدون تفسیر به رای ، حقایق را می شنیدند .

شقایق فولاد

ویدئو را در لینک زیر ببینید:
http://j.mp/1I25Mqa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: