اعتدال اسلامی یعنی به جای سرمایه‌گذاری در تولید، میلیارد‌ها دلار صرف ساختن کاخ ب…

‫اعتدال اسلامی یعنی به جای سرمایه‌گذاری در تولید، میلیارد‌ها دلار صرف ساختن کاخ برای گور خمینی شود

و از سوی دیگر دستفروشان و تهیدستان جامعه را که محصول مدیریت همان حکومت اسلامیست در خیابان مورد ضرب و شتم قرار دهند …

کسری بودجه دولت که در اثر سیاست‌های غلط و بی‌ کفایتی حاصل شده را با افزایش قیمت بنزین، فروش دختران به عراقی‌‌ها در جوار حرم، … جبران نمایند!

در ادامه این ویدئو مرور كوتاهی داریم بر وقایع گذشته و حال ایران …

http://j.mp/1AF1aGM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: