هومن مجد هم چفیه فلسطینی به گردن می‌اندازد و هم چفیه آمریکایی … هم از احمدی‌نژ…

‫هومن مجد هم چفیه فلسطینی به گردن می‌اندازد و هم چفیه آمریکایی … هم از احمدی‌نژاد حمایت کند هم از خامنه ای! چنین معجونی‌ شاید فقط میتواند در دکان عطاری نایاک یافت شود و از بستگان سید محمد خاتمی باشد …

هومن مجد نوه آیت الله محمد کاظم عصار (متولد عراق) است و پدرش (از اهالی اردکان یزد) سفیر شاه در ژاپن بود.

او نویسنده کتاب های «آیت‌الله نظری متفاوت دارد» و «دموکراسی‌ِ آیت‌الله ها» کسی‌ است که می‌گوید آنچه در ایران هست دیکتاتوری مذهبی‌ نیست و با آن‌ متفاوت است. مردم هیچ ترسی‌ ندارند و اختناق وجود ندارد، و مردم این احساس را ندارند که پلیس مخفی‌ و منکرات مواظبشان است. مردم به زندگی‌ عادی خودشان ادامه میدهند، و زنان نیز آزادانه رفت و آمد و رانندگی میکنند. او در یک مصاحبه در تلویزیون آمریکا احمدی‌نژاد را محبوب معرفی‌ کرده بود و گفت خامنه ای‌ و احمدی‌نژاد از حمایت گسترده مردم ایران برخوردار هستند. برنامه هسته‌ای ایران مورد حمایت اکثریت مردم است!! همه مردم به خاطر فشار خارجی‌ در کنار رژیم خواهند ایستاد…

برای آشنایی بیشتر با هومن مجد این ویدیو را ببینید
هومن مجد به قیمت روز:

https://www.youtube.com/watch?v=RrW1cPHE20s

هومن مجد، آبانماه سال گذشته در گفتگو با NPR به نقل از خاتمی گفت «بسیاری از ایرانی‌ها طالب حقوق بشر و دموکراسی هستند، ولی فرهنگش را ندارند…».

http://goo.gl/6V62Qc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: