پس از آنکه پای جان کری، در یک سانحه دوچرخه سواری در فرانسه شکست، گفته میشود جواد…

‫پس از آنکه پای جان کری، در یک سانحه دوچرخه سواری در فرانسه شکست، گفته میشود جواد ظریف هم در بیمارستان بستری شد!

به نظر می‌رسد بهانه جهت تمدید مجدد مذاکرات فراهم شد.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: