این تصاویر پاسخیست به حمله های سایبری و شایعه علیه ملکه راد کوزه‌گر که به دلیل…

‫این تصاویر پاسخیست به حمله های سایبری و شایعه علیه ملکه راد کوزه‌گر که به دلیل مطرح کردن ۶ سوال، مجاهدین خلق با انتشار مطالبی در سطح وسیع این زن آزادی‌خواه ایرانی‌ را مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نامیدند! یکی‌ دیگر از نقاط مشترک حامیان ولایت فقیه و مجاهدین خلق، هر کسی‌ که آنها را به صورت جدی به چالش بکشد " مامور اطلاعات " می‌خوانند.

تصویر شماره یک: قرآن بر سر وزیر خارجه ولایت فقیه
تصویر شماره دو: حامیان ولایت فقیه در حال بوسه‌ زدن بر رعد پای رهبرأشن
تصویر شماره سه‌: قرآن بر سر مسعود رجوی و مریم رجوی (قجر عضدانلو )
تصویر شماره چهار: مجاهدین خلق در حال بوسیدن رد پای رهبرشان

ملکه راد با انتشار مطلبی میگوید:

{به دستور مستقیم مریم رجوی (قجر عضدانلو ) ؛ شایعه سازی مجاهدین خلق علیه بنده فقط بخاطر ۶ سئوال ذیل !!!!!: بزرگترین افتخار زندگی بنده ـــ حتی بالاتر از تحصیل در دانشگاه هاروارد و اشتغال در ناسا و….. همین است .اینها بنده را در کمال مرام خویش ؛ که همان نامردی است … بلوک کرده و نگذاشتند … جواب انها را بدهم و فقط به مردم ایران ( بعلت عدم قیام ) وخاندان پهلوی وطرفداران آنهاو رضاشاه کبیر …. فحش رکیک میدهند …. } مادر اصلی هرانسان وطن اوست …. هر که با مادر زنا کند …. با دیگران چه ها کند …. …

۱- اینها به جای این همایش ؛ از هزاران سئوال به ۶ سئوال ما جواب بدهند ….. کافی است وما قانع می شویم …. ۱_) مسعود رجوی ، چرا ایدز گرفته است ؟.۲- )چرا دهها سال است که مثل موش ترسو آبکشیده …. پنهان شده و….. در انظار عمومی حاضر نشده وسخنرانی‌های پخش شده از او هم ؛ مربوط به دهها سال قبل است ؟و زن چهارم خود را ….. در تمام همایشها و….. جلو انداخته است ؟!!!! ۳- )چرا مسعود رجوی در قبل از انقلاب ؛ یک روز هم زندانی وشکنجه نشد ؟ ۴- )مریم قجر عضدانلو ( رجوی ) که در اعترافات ( مظلوم نمائی ) خود اقرار نموده است که در بند بازداشتگاه ( اسبق ) اوین ؛مورد تجاوز اسدالله لاجوردی و حسین شریعتمداری و اکبر گنجی واقع گشته است …. و حامله گشته وسقط نموده است و…… ؛ حالا در جمع ده میلیون نفر قول و وعده داده بود که بچه‌های خود را برای آزمایش ‌DNA وثبوت آنها که از شوهران سابق وی آقای کاظم رجوی است یا ابوالحسن بنی صدر یا آخرین شوهر او …. مسعود رجوی ….. به آزمایشگاه بیطرف پرشکان بدون مرز …. مراجعه نموده ونتیجه برای استعلام در فضای مجازی قراردهد …. پس کو ؟!!!!!!!!!!!۵) مگر قرار نیست ؛ نوع نظام را مردم ؛ پس از آزادی ایران مشخص کنند ؟!!! چرا اینها نوع حکومت آینده …. جمهوری را از حالا ـــ خود خوانده ـــ انتخاب کرده وحتی پرروئی را به حدی رسانده اند …. که ـــ یک فاحشه معلوم الحال ــــ مریم قجر عضدانلو ( رجوی ) فاحشه هزار تخت خوابی را هم ــــ رئیس جمهور ایران انتخاب کرده اند !!!!! ۶) قانون اساسی مدنظر خود { گروهگ چند نفره پیر پاتال تروریستی ،خائن ووطن فروش مجاهدین خلق رادیکال اسلامی } را مشخص وچاپ کنند !!!! مگر نه اینکه در کمال پرروئی ؛ نوع حکومت را هم تعیین و برای ایران رئیس جمهور هم تعیین کرده اند !!!!!!! و صدها سئوال بی‌پاسخ !!!!! … جواب بدهند ؟!!!!!!‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: