محبوبه حسین پور خواهر دکتر اردشیر حسین پور دانشمند فیزیک اتمی و دانشیار بر جسته…

‫محبوبه حسین پور خواهر دکتر اردشیر حسین پور دانشمند فیزیک اتمی و دانشیار بر جسته دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و متخصص الکترو مغناطیس و غنی سازی اورانیوم در گفتگو با سپیده دم از منافع شخصی‌ چشمپوشی نموده و جزئیات بیشتری از دروغ های جمهوری اسلامی در رابطه با ترور دانشمندان هسته ای و به طور ویژه موضوع ترور دکتر حسین پور توسط خود حکومت جمهوری اسلامی پرده بر می‌دارد.

از شما دعوت می کنیم به بخش اول این گفتگو توجه کنید.‬


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: