مسعود صدر: آقای شاهزاده رضا پهلوی‌ تکلیف خودتون را با مردم و تکلیف مردم را نسبت…

‫مسعود صدر: آقای شاهزاده رضا پهلوی‌ تکلیف خودتون را با مردم و تکلیف مردم را نسبت به آینده شان روشن بفرمایید!

من به یاد می‌آورم شخص شما همین آقای محمد خاتمی وزیر ارشاد را‌ که در حقیقت اطلاعیه مربوط به محکومیت و اعدام سلمان رشدی را صادر کرده بود‌ شما همین شخص را بهش لقب «گورباچف ایران» داده بودید!‬


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: