مهدی بازرگان در ملاقات با دکتر شاپور بختیار خمینی را «یک حیوان سبوع» توصیف می ک…

‫مهدی بازرگان در ملاقات با دکتر شاپور بختیار خمینی را «یک حیوان سبوع» توصیف می کند …

دکتر شاپور بختیار: من هم گفتم بازرگان تو با «یک حیوان سبوع» توی یک قفس میخوای زندگی‌ کنی‌؟ چطور میتونی‌ همچین بکنی‌؟ جوابی‌ نداشت که بگه …

حال می‌بایست از صادق زیبا کلام و دیگر یاران خمینی پرسید خجالت نمیکشید، نه واقعا خجالت نمیکشید؟

صادق زیبا کلام که در یکی‌ از مصاحبه‌های خود با افتخار اعتراف کرده در زمان پهلوی به همراه دوست خود ناصر اعلامیه‌های امامش در انتقاد از مراسم جشن های ۲۵۰۰ ساله را پخش می‌کرده و بازجویش در زندان به او گفته بود: "خجالت نمیکشی ، نه واقعا خجالت نمیکشی؟"

اما اکنون پس از سالها به جای اینکه از کرده خود پشیمان باشد، در فکر فرو رفته که چه کسی‌ او را لو داده!

به جای اینکه از کرده خود پشیمان باشد می‌گوید: "من يك موی محمدبن عبدالله را به ۱۰۰ تا كوروش، داريوش، خشايار، تخت جمشيد و ايــــــــــــــــــــــــــــــران و گذشته آن نمی دهم"

به جای اینکه شرمسار باشد و سرش را به دیوار بکوبد، دشمنی خود را با یکی‌ از آیین‌های باستانی ایرانی‌ به صراحت بیان می‌کند و میگوید: من از چهارشنبه سوری متنفرم!

و باز هم به جای شرمندگی و سکوت اختیار کردن، در رکاب هاشمی‌ رفسنجانی‌ مردم را به پای صندوق های رای دعوت می‌کند، به دستبوسی خامنه‌ای میرود و همچنین پیشنهاد ابلهانه «اهدای جایزه نوبل» به علی‌ مطهری «زن ستیز» را در نامه‌ای به «سفیر سوئد» مطرح مینماید!

آری او مانند دیگر یاران اصلاح طلبش از مراسم ایرانی‌ متنفر است، اما مراسم عربی‌ را می‌پرستد و یکی‌ از پهن کنندگان فرش قرمز برای خمینی و و یکی‌ از عوامل نابودی ایران و فرهنگ ایرانی‌ است.

خجالت نمیکشید، نه واقعا خجالت نمیکشید؟ ميليارد ها دلار هم براى اون گور خمينى خرج كنيد و تصاويرش را منتشر كنيد نمى توانيد ننگ حمايت از اين موجود خبيث تاريخ را از دامان خود پاك نماييد!‬


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: