آیت‌الله علوی‌گرگانی: آیا ما برای حضور زنان در ورزشگاه ها انقلاب کردیم؟ یکی از…

‫آیت‌الله علوی‌گرگانی: آیا ما برای حضور زنان در ورزشگاه ها انقلاب کردیم؟

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: به تازگی برخی خواستار حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند که در پاسخ به این افراد باید گفت آیا مردم ایران انقلاب کرده‌اند تا بانوان در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند.

گرگانی با اشاره به اینکه خداوند از خلقت هستی هدف خاصی را دنبال کرده است، اظهار کرد: خداوند جهان هستی را برای انسان‌ها آفریده است.

در این ویدئو صحنه هایی از حضور زنان در ورزشگاه و احترام محمدرضا شاه پهلوی به همسرش را میبینیم.

لازم به ذکر است شهریور ماه سال گذشته حسن روحانی در سخنانی پیش از آغاز اسید پاشی های زنجیره‌ به صورت زنان گفته بود: «این سرزمین برای حجاب و عفت جنگیده و مبارزه کرده است. پیکرهای بی‌جان روی سنگ‌های مسجد گوهرشاد به زمین افتاد٬ اما از عفافش دفاع کرد و دفاع می‌کند و نخواهد گذاشت آن میراث شوم خاندان جنایتکار پهلوی در این سرزمین خودنمایی کند.»

وی خاطرنشان کرد: همه انسان‌ها باید با برنامه‌ریزی و مشخص کردن هدف خاصی زندگی کنند و از سوی دیگر اطاعت و بندگی از خداوند را در مسیر زندگی نباید فراموش کنند.‬


‫آیا ما برای حضور زنان در ورزشگاه ها انقلاب کردیم؟‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: