سلمان رشدی: شاید هیچ انسانی به اندازهٔ محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه نگذاشت…

‫سلمان رشدی: شاید هیچ انسانی به اندازهٔ محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه نگذاشته باشد.

سلمان رشدی در نقل قول معروفی می گوید : از همان آغاز، انسان برای توجیه اعمال توجیه ناپذیرش از خدا استفاده کرد. شاید هیچ انسانی به اندازهٔ محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه نگذاشته باشد. کنیز و بردهٔ جنسی گرفت، زنانی که مثل خدیجه همسر خودش قبلا آزاد بودند را به زیر سلطه اش کشید، خانه نشینشان کرد و در جامه پیچید و به پشت پرده ای راند …! و برای حرف زدن هم انگشت به دهانشان کرد، حق طلاق را ازشان گرفت و با ۹ ساله خوابید، چند زنی فقط برای مرد را باب کرد و تا آخر عمرش زنبارگی کرد ! برای خودش حقوق خاصی قائل شد و عدالت خود ساختهٔ خودش را هم زیر پا گذاشت ! خون غیر مسلمان را حلال خواند و زنانشان را غنیمت شمرد ! حکم قتل مخالفانش را داد! به راه زنی و دزدی پرداخت! برای پیشبرد اهدافش وعده های دروغین داد! به جنگ و خونریزی همت بست و تخم کینه و دشمنی بین پیروانش با دیگران را کاشت! کافران به کیشش را کور و کر و خر و الاغ و نفهم نامید و تهدید به مرگشان کرد و سزاوار آتش جهنمش دید! و این همه را هم به نام الله، بت دیروزی که تبدیل به خدای مکارِ حیله گرِ عصبانیِ نامرئی جدیدی شده بود کرد و رکوردی جدید و دست نیافتنی در خمیدن حقیقت، خودبینی و خودخواهی نسل بشر به جای گذاشت!

این ویدئو را میتوانید در یوتیوب ببینید:
http://youtu.be/Mz863qwmVco

پایمال شدن حقوق زنان در اسلام و چرا اصلاح طلبان اسلامی مانند شیرین عبادی در کنار جمهوری اسلامی این واقعیات تلخ را انکار میکنند؟
http://j.mp/1Ia7YNJ


‫حقوق زن در اسلام و در ایران باستان‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: