یکی‌ از کاربران فیسبوک به نام کتی اندروز در مورد این ویدئو نوشته است: تحقیقات ن…

‫یکی‌ از کاربران فیسبوک به نام کتی اندروز در مورد این ویدئو نوشته است: تحقیقات نشان می دهد کودکانی که با حیوانات خانگی و گرد و خاک بزرگ میشوند یک سیستم ایمنی بدن بهتری دارند. این یک واقعیت است. یافتن یک بچه که در خانه با یک آی پد، بدون حیوانات خانگی سر می‌کند، شما در او چاقی و آسم و غیره را مشاهده می‌کنید.

Research indicates that children who grow up with pets and dirt have a better immune system. That's a fact. Find a kid that stays in the house with an iPad, no animals, and you'll find obesity and asthma,etc.,

Kathy Andrews‬


‫همزیستی‌ سگ و کودک‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: