اعتراف فرمانده نيروى انتظامى در دولت شيخ حيله گر: ممانعت از حضور زنان در کنسرت‌ه…

‫اعتراف فرمانده نيروى انتظامى در دولت شيخ حيله گر: ممانعت از حضور زنان در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها وظیفه ذاتی ماست

او ميگويد: «اگر ممانعتی از حضور در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها انجام می‌دهیم بر اساس وظیفه ذاتی و شرعی ماست چرا که در کشوری اسلامی هستیم و پاسداری از ارزش‌ها وظیفه ذاتی ما برشمرده می‌شود.»‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: