زنده یاد رضا فاضلی: بت برای خودتون درست نکنید یاد بگیرید هر کس که برای مملکتون ک…

‫زنده یاد رضا فاضلی: بت برای خودتون درست نکنید یاد بگیرید هر کس که برای مملکتون کار کرد بگذاریدش سر کار‌ به محض اینکه کار نکرد بکشیدش پایین

طرفداران حکومت هرگاه صحبت از کارنامه سیاه مقامات جمهوری اسلامی می شود میگویند ملاک حال افراد است و مایل هستند عملکرد هاشمی‌ ها‌، خاتمی ها‌، موسوی ها … به فراموشی سپرده شود. و ادعا میکنند موسوی تغییر کرده‌! اما "نخست وزیر امام" در آخرین ویدئویی که در سال ۱۳۸۹ منتشر نمود به وصیت امامش‌ عمل کرده و به شیر و خورشید توهین می‌کند!

او در توضیح طرحی که روی کاغذ کشیده میگوید: «این یک شیر است‌. در حقیقت همان شیر و خورشید است که به این شکل در آمده. یک کمی‌ حالات سمبلیک دارد مثلا اینها بیشتر خوی وحشی گرایانه چیز های تمامیت خواه است»

میر حسین موسوی توصیه امامش‌ را که گفته بود "باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشد‌. آثار اسلام باید باشد‌. نه آثاری که تمدن است" از یاد نبرده اما گویا خوی وحشی گرایانه امامش‌ را کاملا فراموش کرده است!

https://youtu.be/-22zfTN5G3I


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: