رفسنجانی: تحریم استخوان اکثریت جامعه را پکانده است هاشمی رفسنجانی می‌گوید تحریم…

‫رفسنجانی: تحریم استخوان اکثریت جامعه را پکانده است

هاشمی رفسنجانی می‌گوید تحریم‌ها پدر مردم را درآورده، چطور ادعا می‌کنند به نفع ما بوده است.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: