افرادی که به عوامل جمهوری اسلامی فحاشی کنند در صفحه سپیده دم بلاک خواهند شد بعض…

‫افرادی که به عوامل جمهوری اسلامی فحاشی کنند در صفحه سپیده دم بلاک خواهند شد

بعضا دیده شده پس از انتشار مطالب افشا گرانه‌ عده ای با پروفایل های جعلی رکیک ترین فحش های جنسی‌ را نثار مقامات جمهوری اسلامی و عوامل آنها در خارج از ایران میکنند.

همینجا قاطعانه اعلام می‌کنیم‌ پروفایل هایی که اقدام به فحاشی در صفحه سپیده دم میکنند به دلایل زیر بلاک خواهند شد:

۱- ما برای انتشار ویدئو و مطالب افشاگرانه وقت‌ انرژی خود را صرف می‌کنیم تا با تحقیق‌ گفتگو و تبادل نظر باعث آگاهی‌ بیشتر شویم و خودمان نیز از مخاطبان این صفحه نکات بسیار زیادی آموختیم. از این رو اجازه نمیدهیم‌. عده ای با به کار بردن کلمات رکیک (که در خوشبینانه ترین حالت ، سهل الوصول ترین ابزار انسان های نادان و کم تحمل است‌) باعث هدر رفتن وقت مخاطبین این صفحه شوند.

۲- جمهوری اسلامی افرادی را به استخدام خود در آورده تا بدون منطق به مقامات سیاسی و عوامل آنها در خارج از کشور افرادی چون (معصومه علینژاد و ابراهیم نبوی) فحاشی کنند. اهدافی را که با این روش دنبال میکنند به شرح زیر است:

الف – افرادی که مورد فحاشی قرار میگیرند‌ خود را در جایگاه مظلوم قرار داده و با استفاده از این تاکتیک نهایت استفاده را به نفع خود و حامیانشان میکنند. از اینرو اگر با دقت بنگرید خواهید دید معصومه علینژاد با نام جعلی مسیح‌ هر چند روز در مورد فحش های رکیکی که به او داده شده با شرح کامل و به تفصیل اطلاع رسانی می‌کند‌ اما سوالاتی که ما مودّبانه از او پرسیدیم را هیچگاه پاسخ نمی دهد.

ب – با این حیله آنها مخالفین جمهوری اسلامی را عده ای فحاش‌، لمپن، نادان و بی‌ منطق که توانایی پیش بردن بحث منطقی‌ و ارائه یک گفتگوی سالم ندارند نشان می‌ دهند. برای این کار از تصاویر و اسم هایی جهت ساختن پروفایل خود استفاده میکنند که خود را طرفدار کوروش‌ ، محمدرضا پهلوی‌ ، … هم نشان دهند.

ج -با برهم زدن یک فضای آرام جهت گفتگو و تبادل نظر، محیط شبکه های اجتماعی را آنچنان آلوده کنند که افراد تحصیل کرده‌، با شخصیت و آبرو دار تمایلی به شرکت در بحث ها از خود نشان ندهند.

در پایان یادآور می‌شویم بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامی و عواملرنگ و وارنگ آنها مطرح کردن سوال های هوشمندانه و مودّبانه است! شک نکنید که این روش باعث وحشت آنها خواهد شد. ما در صفحه سپیده دم گزارش های زیادی در طول چند سال گذشته دریافت کردیم که از بلاک شدن افراد کنجکاو در صفحه های یک طیف سیاسی خبر میداد. آنها شکایت داشتند وقتی‌ که کاملا مودّبانه در صفحه بی‌ بی‌ سی‌‌ ، صفحه آزادی های یواشکی‌ ، صفحه معصومه علینژاد ، صفحه مهدی پرپنچی‌ ، صفحه بابک داد‌ ، … سوال پرسیدند سریعا بلاک شدند.

خود ما نیز هنگامی که در صفحه معصومه علینژاد و امید معماریان از آنها سوالاتی که باعث افشا شدن دروغ های آنها میشد پرسیدیدم‌ پس از چند لحظه دسترسی‌ ما به صفحه خود را قطع کردند. حتی افرادی با ظاهری موجه مانند جناب آقای محمدرضا شاهید خبرنگار صدای آمریکا که مسعود بهنود را استاد خود خطاب کرده و یا آقای افشین افشین جم عضو شورای ملی‌ که هر روز برای آزادی های یواشکی تبلیغ می‌کند پروفایل ادمین های ما را بلاک کردند.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: