ویکی لیکس خبر داد عطاالله مهاجرانی به بهانه تحصیلات پسرش از عربستان پول گرفته اس…

‫ویکی لیکس خبر داد عطاالله مهاجرانی به بهانه تحصیلات پسرش از عربستان پول گرفته است . این خبر صحت داشته باشد فاجعه است . رسوایی که نباید به راحتی از آن گذشت ، اگر اسناد پنهان دیگری افشا شود معلوم می شود بسیاری از کسانی که در خارج کشور مشغول فعالیت سیاسی و رسانه یی اند از دولتها و نهاد های نامشخص پول می گیرند و همین پولهاست که مبارزه سیاسی در کشور را به بن بست رسید

ثروت های باد آورده مقامات ایرانی که هنوز در مسند قدرت اند اقتصاد ایران را ویران کرد . اصول گرایان در دوره احمدی نژاد آنچه مفتضح عمل کردند که دیگر با هیچ ترفند این رسوایی قابل پاک شدن نیست ، افتضاحی که هنوز ادامه دارد . وزیری که بالای دوهزار میلیارد تومان ثروت دارد تردید نکنید این ثروت را جز با زد و بند بدست نیاورند . به نظر می رسد کمتر مقام عالی رتبه یی را می توان یافت که پاک دستانه به ثروت رسیده باشد

وقتی می توان فضای سیاسی کشور را سالم کرد که هر کس کار رسانه یی می کند ، هر کس کار سیاسی می کند به طور شفاف موظف شوند که میزان ثروت و چگونگی بدست آوردن آنرا اعلام کنند و همچنین بگویند اکنون از کجا دستمزد می گیرند از پس مخارج سنگین اقامت در اروپا ، امریکا و کانادا و خانه های اشرافی در ایران چطور بر می آیند . بسیاری از مقامات اکنون اقامت دو گانه دارند و ویلا و حسابهای بانکی چاق و چله دارند تا هر وقت لازم باشد پمدان ببندند و از وطن بگریزند

روزی که ما روزنامه گزارش روز را در می آوردیم تیتری مسئله ساز شد ، مهاجرانی بعنوان وزیر ارشاد تماس گرفت و گفت شما یک روز داوطلبانه روزنامه تان را ببنیند . من تضمین می دهم مشکلی پیش نیاید . هم روزنامه توقیف شد و هم با حکم قاضی مرتضوی به زندان رفتیم و ایشان یادشان رفت یک عذرخواهی ساده بکنند . بعد فهمیدیم برای نجات روزنامه دیگر ما را قربانی کرد . پول گرفتن از عربستان رسوایی است و امیدوارم کسانی وارد نشوند این رسوایی را توجبه کنند . مگر آنکه ادله روشن بیاورند این سند جعلی است . راز شکست جنبش اصلاحی حاکمیت کسانی است که جز به منفعت فردی به هیچ چیز نمی اندیشند . ما برای حق التحریریه های شصت هزار تومانی آنهم باید با منت قلم بزنیم . کسانی شصت هزار پوند برای تحصیل پسرش از کشور ارتجاعی عربستان بگیرد . این اصلاحات جز شکست چه عافبت دیگری می توانست داشته باشد با این تبعیض ها و آدمها

محمد آقازاده‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: