تصویر کتابخانه‌ای در گرگان که تفکیک جنسیتی در آن از راه‌پله‌ها شروع می‌شود! اص…

‫تصویر کتابخانه‌ای در گرگان که تفکیک جنسیتی در آن از راه‌پله‌ها شروع می‌شود!

اصلاح طلبان در زمان انتخابات مردم را از آمدن جلیلی میترساندند سالها پیش نیز می‌گفتند اگر احمدی نژاد بیاید پیاده روها را دیوار کشی زنانه مردانه خواهد کرد!

به نظر شما چه اتفاقی‌ با آمدن جلیلی می‌ توانست روی دهد‌ که اکنون در زمان روحانی اتفاق نیفتاده؟ آیا تعداد اعدام ها به مرز هزار نفر می‌رسید؟ روی صورت دختران ایرانی‌ اسید پاشی میشد؟ آیا فعالیت فاحشه خانه های اسلامی علنی میشد؟ آیا میلیارد ها دلار به حکومت جنایت کار بشار اسد پرداخت میشد؟ آیا در شرایطی که بسیاری از مردم گرسنه هستند میلیارد ها دلار صرف قبر خمینی میشد؟ …

چه آسان است شیوه حکومت داری به سبک آخوند ها که همهٔ ثروت های کشور را نابود کنند، هر محدودیتی را برای مردم ایجاد نمایند‌ و در نهایت بسیجیان و کفن پوشانی که مورد حمایت خودشان هستند را به عنوان عامل همه مصیبت ها معرفی‌ نمایند!‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: