جامعه ایران به کدام سو میرود؟ جامعه ای که پدر به دخترش تجاوز می‌کند‌ جامعه ای…

‫جامعه ایران به کدام سو میرود؟

جامعه ای که پدر به دخترش تجاوز می‌کند‌ جامعه ای که دختر ۹ ساله را حامله و برای وضع حمل به بیمارستان می‌ آورند. جامعه ای که مقامات بلند پایه با دلال فحشا بده و بستان می‌کنند . جامعه ای که …

اما در همین جامعه عشق ورزیدن دختر و پسر به هم ممنوع است!‬


‫عشق ورزیدن ممنوع‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: